Detail dokumentu 3 Afs 202/2021- 38

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : RYCHLÝ Tomáš, JUDr.Ph.D.
Označení věci v celku : 3 Afs 202/2021-38
Označení věci v celku : Ej 8/2023
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:3.Afs.202.2021.38
Právní věta : ano
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Ej 8 2023
3 Afs 202 2021 38
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 30.06.2021
Datum skončení řízení : 13.12.2022
Datum vydání rozhodnutí : 13.12.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 13.12.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 14.12.2022
Datum právní moci : 14.12.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 17:36:46
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Zamiška Miroslav JUDr. hlavní subjekt: LEC s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
Odvolací finanční ředitelství stěžovatel
LEC s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
LEC s.r.o. účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z příjmů
Vyhledávání dle hesel : Utajované skutečnosti
Vyhledávání dle hesel : 093
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
24 1 zákona 586 1992
6 1 zákona 280 2009
92 3 zákona 280 2009
93 1 zákona 280 2009
zákona 412 2005
čl. odst. číslo rok
127 2005
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
9 Afs 70/2008-130 9 Afs 70 2008 130 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
9 Afs 72/2012-76 9 Afs 72 2012 76 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
1 Afs 296/2019-68 1 Afs 296 2019 68 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
Pl. ÚS 16/09 Inspirativní Souladná
I. ÚS 733/01 Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 40338/19/5200-11435-711868 27.09.2019
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Městský soud v Praze 6 Af 53/2019-40 6 Af 53 2019 40 27.05.2021 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 3 Afs 202/2021- 38
Spisová značka : 3 Afs 202/2021
Souladná prejudikatura : 1 Afs 296/2019-68, 1 Afs 296/2019-68, 1 Afs 296/2019-68,
Souladná prejudikatura : 9 Afs 70/2008-130, 9 Afs 70/2008-130, 9 Afs 70/2008-130,
Souladná prejudikatura : 9 Afs 72/2012-76, 9 Afs 72/2012-76, 9 Afs 72/2012-76,
Vztah k předpisům : k § 93 odst. 1 daňového řádu k zákonu č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
Právní věta (text) : Daňový subjekt může jako důkazních prostředků využít všech podkladů, jimiž lze zjistit skutečný stav věci nebo ověřit skutečnosti rozhodné pro správné zjištění a stanovení daně (§ 93 odst. 1 daňového řádu). Z dokazování v daňovém řízení tedy nejsou bez dalšího vyloučeny důkazní prostředky obsahující utajované informace ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.
Právní věta : Ano
Datum : 13.12.2022
Účastníci řízení : LEC s.r.o., Odvolací finanční ředitelství
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 12. 2022, čj. 3 Afs 202/2021-38