Detail dokumentu Vol 9/2022- 38

OZNAČENÍ
Soud (senát) : volební senát NSS
Označení věci v celku : Ej 306/2022
Označení věci v celku : Vol 9/2022-38
Stav řízení : Skončeno
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:Vol.9.2022.38
Právní věta : ano
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Ej 306 2022
Vol 9 2022 38
OZNAČENÍ -> napadené správní rozhodnutí (kasační agenda)
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
OZNAČENÍ -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE -> DATUM -> k řízení
Datum zahájení řízení : 30.11.2022
Datum skončení řízení : 13.12.2022
ČASOVÉ ÚDAJE -> DATUM -> k rozhodnutí
Datum vydání rozhodnutí : 13.12.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 13.12.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 13.12.2022
Datum právní moci : 13.12.2022
Datum zpřístupnění : 29.12.2022 15:06:40
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Volby - ochrana ve věcech registrace
Vyhledávání dle hesel : Volba prezidenta republiky
Vyhledávání dle hesel : Registrace
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
25 5 zákona 275 2012
25 6 zákona 275 2012
56 5 zákona 1 1993
25 3 zákona 275 2012
25 4 zákona 275 2012
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Usnesení
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
OSOBA
Soudce zpravodaj : POSPÍŠIL Ivo, JUDr.Ph.D.
Účastník řízení Typ účastníka
xxx navrhovatel
Ministerstvo vnitra odpůrce
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
Vol 11/2012-63 Vol 11 2012 63 Sb. NSS 4 2795 2013 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
Pl. ÚS 27/12 Inspirativní Souladná
Vol 84/2017-175 Vol 84 2017 175 Sb. NSS 4 3716 2018 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
Vol 13/2012-36 Vol 13 2012 36 Sb. NSS 4 2796 2013 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
ŘÍZENÍ U JINÝCH SOUDŮ -> Podána předběžná otázka k Soudnímu dvoru EU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : Vol 9/2022- 38
Spisová značka : Vol 9/2022
Souladná prejudikatura : Vol 11/2012-63, Vol 11/2012-63, Vol 11/2012-63,
Souladná prejudikatura : Vol 13/2012-36, Vol 13/2012-36, Vol 13/2012-36,
Souladná prejudikatura : Vol 84/2017-175, Vol 84/2017-175, Vol 84/2017-175,
Vztah k předpisům : k § 25 odst. 5 a 6 a § 65 odst. 1 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)
Právní věta (text) : I. V řízení o přezkumu rozhodnutí o odmítnutí kandidátní listiny podle § 65 odst. 1 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky, unese navrhovatel břemeno tvrzení a důkazní tak, že v návrhu označí konkrétní skutečnosti (indicie) vyvolávající pochybnost o správnosti výsledků kontroly petice.; II. Kontrola petice k podpoře kandidátní listiny podle § 25 odst. 5 a 6 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky, je založena na presumpci správnosti údajů o podepsaných občanech a důkazní břemeno k prokázání toho, že údaje jsou nesprávné, leží na Ministerstvu vnitra. Nepostačuje proto, pokud ministerstvo v rozhodnutí o odmítnutí kandidátní listiny uvede, že osoba petenta nebyla v příslušných evidencích nalezena, je-li v nich podle uváděných údajů dohledatelná. V takovém případě mělo ministerstvo uvést konkrétní důvod, v němž spočívá nesprávnost údajů a který vedl k neuznání a nezapočítání podpisu občana.
Právní věta : Ano
Datum : 13.12.2022
Účastníci řízení : Ministerstvo vnitra, xxx