Detail dokumentu 8 Afs 206/2020- 60

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : MIKEŠ Petr, JUDr.Ph.D.
Označení věci v celku : 8 Afs 206/2020-60
Označení věci v celku : Ej 301/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:8.Afs.206.2020.60
Právní věta : ano
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Ej 301 2022
8 Afs 206 2020 60
judikát sešit rok
4431 2 2023
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 02.10.2020
Datum skončení řízení : 09.12.2022
Datum vydání rozhodnutí : 09.12.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 09.12.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 12.12.2022
Datum právní moci : 14.12.2022
Datum zpřístupnění : 15.04.2023 13:51:27
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Lahoda Miroslav Mgr. hlavní subjekt: LYNX Invest s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
LYNX Invest s.r.o. stěžovatel
LYNX Invest s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Vyhledávání dle hesel : DPH obecně
Vyhledávání dle hesel : Daňové subjekty
Aplikováno právo EU : Ano
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
13 1 zákona 235 2004
266 3 zákona 513 1991
556 2 zákona 89 2012
čl. odst. písm. číslo rok druh
14 1 112 2006 ES
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
rozsudek Soudního dvora ze dne 19. 12. 2018 ve věci C-414/17, AREX CZ Inspirativní Souladná
9 Afs 137/2016-176 9 Afs 137 2016 176 Sb. NSS 8 3901 2019 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
rozsudek Soudního dvora ze dne 23. 4. 2020 ve věci C-401/18, Herst Inspirativní Souladná
1 As 79/2009-165 1 As 79 2009 165 Sb. NSS 9 2365 2011 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
8 As 153/2019-39 8 As 153 2019 39 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
rozsudek Soudního dvora ze dne 8. 2. 1990 ve věci C-320/88, Shipping and Forwarding Enterprise Saf Inspirativní Souladná
8 Afs 15/2020-85 8 Afs 15 2020 85 Sb. NSS 7 4354 2022 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
8 Afs 114/2020-72 8 Afs 114 2020 72 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 23914/16/5300-22444-704601 26.05.2016
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Praze 48 Af 34/2016-145 48 Af 34 2016 145 22.09.2020 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 8 Afs 206/2020- 60
Spisová značka : 8 Afs 206/2020
Souladná prejudikatura : 1 As 79/2009-165, 1 As 79/2009-165, 1 As 79/2009-165, 1 As 79/2009-165, 1 As 79/2009-165,
Souladná prejudikatura : 8 Afs 114/2020-72, 8 Afs 114/2020-72, 8 Afs 114/2020-72, 8 Afs 114/2020-72, 8 Afs 114/2020-72,
Souladná prejudikatura : 8 Afs 15/2020-85, 8 Afs 15/2020-85, 8 Afs 15/2020-85, 8 Afs 15/2020-85, 8 Afs 15/2020-85,
Souladná prejudikatura : 8 As 153/2019-39, 8 As 153/2019-39, 8 As 153/2019-39, 8 As 153/2019-39, 8 As 153/2019-39,
Souladná prejudikatura : 9 Afs 137/2016-176, 9 Afs 137/2016-176, 9 Afs 137/2016-176, 9 Afs 137/2016-176, 9 Afs 137/2016-176,
Nadpis : Daň z přidané hodnoty: právo nakládat se zbožím jako vlastník; převod vlastnického práva ke zboží
Vztah k předpisům : k § 13 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
Právní věta (text) : I. Osoba, na niž je převedeno právo nakládat se zbožím jako vlastník podle § 13 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, může činit rozhodnutí, která ovlivňují právní situaci zboží, prostřednictvím zmocněnce. V takovém případě je však třeba, aby tato osoba měla současně možnost alespoň rámcově ovlivnit jednání zmocněnce stran tohoto zboží. Předpokladem pro to je, že tato osoba ví, o jaké zboží se jedná, tj. čeho se budou týkat právní jednání zmocněnce, a že má reálnou možnost udílet zmocněnci pokyny stran zboží a reagovat na případné překročení zástupčího oprávnění. V opačném případě zmocněnec se zbožím fakticky nakládá, jako by byl jeho vlastníkem podle § 13 odst. 1 téhož zákona. Rozhoduje totiž o právní situaci daného zboží zcela o své vůli, byť formálně jménem zastoupeného.; II. Při převodu vlastnického práva ke zboží nedojde k převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník podle § 13 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jestliže se nabyvatel již v okamžiku nabytí vlastnictví na základě dohody se zcizitelem vzdává výkonu podstatných práv vlastníka, která umožňují rozhodovat o právním osudu zboží, ve prospěch zcizitele. Právo nakládat se zbožím jako vlastník podle § 13 odst. 1 téhož zákona si v takovém případě ponechá zcizitel.
Datum vydání v Sb. NSS : 03.03.2023
Právní věta : Ano
Datum : 09.12.2022
Účastníci řízení : LYNX Invest s.r.o., Odvolací finanční ředitelství
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 12. 2022, čj. 8 Afs 206/2020-60, č. 4431/2023 Sb. NSS