Detail dokumentu 5 Afs 232/2020- 32

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : CAMRDA Jakub, JUDr.Ph.D.
Označení věci v celku : 5 Afs 232/2020-32
Označení věci v celku : Pej 2595/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:5.Afs.232.2020.32
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 2595 2022
5 Afs 232 2020 32
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 20.07.2020
Datum skončení řízení : 09.12.2022
Datum vydání rozhodnutí : 09.12.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 09.12.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 09.12.2022
Datum právní moci : 12.12.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 17:37:27
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Ševčík Ludvík JUDr. hlavní subjekt: xxx
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
Odvolací finanční ředitelství stěžovatel
xxx žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
xxx účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z příjmů
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
3 3 zákona 586 1992
3 2 zákona 586 1992
23 6 zákona 586 1992
10 6 zákona 586 1992
78 5 zákona 150 2002
110 2 a zákona 150 2002
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
2 Afs 192/2017-26 2 Afs 192 2017 26 Sb. NSS 2 3670 2018 Nejvyšší správní soud Procesní Souladná
9 Afs 59/2007-56 9 Afs 59 2007 56 Sb. NSS 12 12 2008 Nejvyšší správní soud Procesní Souladná
4 As 3/2018-50 4 As 3 2018 50 Sb. NSS 6 4015 2020 Nejvyšší správní soud Procesní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 28853/18/5200-10422-708855 26.06.2018
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Brně 62 Af 78/2018-62 62 Af 78 2018 62 10.07.2020 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 5 Afs 232/2020- 32
Spisová značka : 5 Afs 232/2020
Souladná prejudikatura : 2 Afs 192/2017-26, 2 Afs 192/2017-26, 2 Afs 192/2017-26,
Souladná prejudikatura : 4 As 3/2018-50, 4 As 3/2018-50, 4 As 3/2018-50,
Souladná prejudikatura : 9 Afs 59/2007-56, 9 Afs 59/2007-56, 9 Afs 59/2007-56,
Datum : 09.12.2022
Účastníci řízení : Odvolací finanční ředitelství, xxx
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 12. 2022, čj. 5 Afs 232/2020-32