Detail dokumentu 7 Afs 279/2021- 59

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : KRUPIČKOVÁ Lenka, Mgr.LL.M.
Označení věci v celku : 7 Afs 279/2021-59
Označení věci v celku : Pej 2580/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:7.Afs.279.2021.59
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 2580 2022
7 Afs 279 2021 59
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 16.09.2021
Datum skončení řízení : 08.12.2022
Datum vydání rozhodnutí : 08.12.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 08.12.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 08.12.2022
Datum právní moci : 09.12.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 17:33:39
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zrušeno + zrušení rozhodnutí spr. orgánu
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Buršík Radek Mgr. hlavní subjekt: ELI LILLY ČR, s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
ELI LILLY ČR, s.r.o. stěžovatel
ELI LILLY ČR, s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ano
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
36 3 zákona 235 2004
36 4 zákona 235 2004
36 1 zákona 235 2004
čl. odst. písm. číslo rok druh
73 112 2006 ES
78 b 112 2006 ES
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
3 Afs 54/2020-73 3 Afs 54 2020 73 Sb. NSS 2 4288 2022 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 33081/19/5300-21442-712599 26.08.2019
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Městský soud v Praze 3 Af 50/2019-67 3 Af 50 2019 67 31.08.2021 zrušeno + zrušení rozhodnutí spr. orgánu
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 7 Afs 279/2021- 59
Spisová značka : 7 Afs 279/2021
Souladná prejudikatura : 3 Afs 54/2020-73,
Datum : 08.12.2022
Účastníci řízení : ELI LILLY ČR, s.r.o., Odvolací finanční ředitelství
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 12. 2022, čj. 7 Afs 279/2021-59