Detail dokumentu 2 Afs 32/2021- 36

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : HUSSEINI Faisal, JUDr.Ph.D.
Označení věci v celku : 2 Afs 32/2021-36
Označení věci v celku : Pej 2615/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:2.Afs.32.2021.36
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 2615 2022
2 Afs 32 2021 36
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 24.02.2021
Datum skončení řízení : 07.12.2022
Datum vydání rozhodnutí : 07.12.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 07.12.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 07.12.2022
Datum právní moci : 07.12.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 17:32:16
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Mihalik Vendelín JUDr. hlavní subjekt: SOLID PROPERTY a.s.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
SOLID PROPERTY a.s. stěžovatel
SOLID PROPERTY a.s. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
72 zákona 235 2004
73 zákona 235 2004
92 zákona 280 2009
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
2 Afs 24/2007-119 2 Afs 24 2007 119 Sb. NSS 6 1572 2008 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
5 Afs 188/2004-63 5 Afs 188 2004 63 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 31717/17/5300-21441-702127 25.07.2017
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Městský soud v Praze 8 Af 37/2017-44 8 Af 37 2017 44 13.01.2021 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 2 Afs 32/2021- 36
Spisová značka : 2 Afs 32/2021
Souladná prejudikatura : 2 Afs 24/2007-119, 2 Afs 24/2007-119,
Souladná prejudikatura : 5 Afs 188/2004-63, 5 Afs 188/2004-63,
Datum : 07.12.2022
Účastníci řízení : Odvolací finanční ředitelství, SOLID PROPERTY a.s.
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 12. 2022, čj. 2 Afs 32/2021-36