Detail dokumentu 6 Afs 156/2020- 57

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : ŠIŠKEOVÁ Sylva, Mgr.
Označení věci v celku : 6 Afs 156/2020-57
Označení věci v celku : Pej 2601/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:6.Afs.156.2020.57
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 2601 2022
6 Afs 156 2020 57
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 08.06.2020
Datum skončení řízení : 06.12.2022
Datum vydání rozhodnutí : 06.12.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 06.12.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 07.12.2022
Datum právní moci : 08.12.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 17:31:21
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Prudil Lukáš JUDr. Ing.Ph.D. hlavní subjekt: AUTO POKORNÝ, s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
Odvolací finanční ředitelství stěžovatel
AUTO POKORNÝ, s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
AUTO POKORNÝ, s.r.o. účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
92 4 zákona 280 2009
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
1 Afs 334/2017-208 1 Afs 334 2017 208 Sb. NSS 5 4336 2022 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
7 Afs 2/2013-26 7 Afs 2 2013 26 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
10 Afs 283/2017-73 10 Afs 283 2017 73 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
2 Afs 81/2010-77 2 Afs 81 2010 77 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
1 Afs 99/2018-42 1 Afs 99 2018 42 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 46953/18/5300-21441-702127 29.10.2018
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Brně 31 Af 99/2018-47 31 Af 99 2018 47 20.05.2020 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 6 Afs 156/2020- 57
Spisová značka : 6 Afs 156/2020
Souladná prejudikatura : 1 Afs 334/2017-208, 1 Afs 334/2017-208, 1 Afs 334/2017-208, 1 Afs 334/2017-208, 1 Afs 334/2017-208,
Souladná prejudikatura : 1 Afs 99/2018-42, 1 Afs 99/2018-42, 1 Afs 99/2018-42, 1 Afs 99/2018-42, 1 Afs 99/2018-42,
Souladná prejudikatura : 10 Afs 283/2017-73, 10 Afs 283/2017-73, 10 Afs 283/2017-73, 10 Afs 283/2017-73, 10 Afs 283/2017-73,
Souladná prejudikatura : 2 Afs 81/2010-77, 2 Afs 81/2010-77, 2 Afs 81/2010-77, 2 Afs 81/2010-77, 2 Afs 81/2010-77,
Souladná prejudikatura : 7 Afs 2/2013-26, 7 Afs 2/2013-26, 7 Afs 2/2013-26, 7 Afs 2/2013-26, 7 Afs 2/2013-26,
Datum : 06.12.2022
Účastníci řízení : AUTO POKORNÝ, s.r.o., Odvolací finanční ředitelství
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 12. 2022, čj. 6 Afs 156/2020-57