Detail dokumentu 7 Afs 13/2021- 44

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : HIPŠR David, Mgr.
Označení věci v celku : 7 Afs 13/2021-44
Označení věci v celku : Pej 78/2023
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:7.Afs.13.2021.44
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 78 2023
7 Afs 13 2021 44
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 26.01.2021
Datum skončení řízení : 06.12.2022
Datum vydání rozhodnutí : 06.12.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 06.12.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 06.12.2022
Datum právní moci : 07.12.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 17:30:34
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zrušeno a vráceno
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Lichnovský Ondřej JUDr. Ing. hlavní subjekt: LAKUM - KTL, a.s.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
Odvolací finanční ředitelství stěžovatel
LAKUM - KTL, a.s. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
LAKUM - KTL, a.s. účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z příjmů
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
23 7 b zákona 586 1992
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
8 Afs 80/2007-105 8 Afs 80 2007 105 Sb. NSS 7 1852 2009 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
7 Afs 74/2010-81 7 Afs 74 2010 81 Sb. NSS 4 2548 2012 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
5 Afs 341/2017-47 5 Afs 341 2017 47 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
3 Afs 393/2019-43 3 Afs 393 2019 43 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
7 Afs 176/2019-26 7 Afs 176 2019 26 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
6 Afs 61/2019-27 6 Afs 61 2019 27 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 2597/20/5200-11432-709409 29.01.2020
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Ostravě 25 Af 62/2020-122 25 Af 62 2020 122 17.12.2020 zrušeno a vráceno
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 7 Afs 13/2021- 44
Spisová značka : 7 Afs 13/2021
Souladná prejudikatura : 3 Afs 393/2019-43, 3 Afs 393/2019-43, 3 Afs 393/2019-43, 3 Afs 393/2019-43, 3 Afs 393/2019-43, 3 Afs 393/2019-43,
Souladná prejudikatura : 5 Afs 341/2017-47, 5 Afs 341/2017-47, 5 Afs 341/2017-47, 5 Afs 341/2017-47, 5 Afs 341/2017-47, 5 Afs 341/2017-47,
Souladná prejudikatura : 6 Afs 61/2019-27, 6 Afs 61/2019-27, 6 Afs 61/2019-27, 6 Afs 61/2019-27, 6 Afs 61/2019-27, 6 Afs 61/2019-27,
Souladná prejudikatura : 7 Afs 176/2019-26, 7 Afs 176/2019-26, 7 Afs 176/2019-26, 7 Afs 176/2019-26, 7 Afs 176/2019-26, 7 Afs 176/2019-26,
Souladná prejudikatura : 7 Afs 74/2010-81, 7 Afs 74/2010-81, 7 Afs 74/2010-81, 7 Afs 74/2010-81, 7 Afs 74/2010-81, 7 Afs 74/2010-81,
Souladná prejudikatura : 8 Afs 80/2007-105, 8 Afs 80/2007-105, 8 Afs 80/2007-105, 8 Afs 80/2007-105, 8 Afs 80/2007-105, 8 Afs 80/2007-105,
Datum : 06.12.2022
Účastníci řízení : LAKUM - KTL, a.s., Odvolací finanční ředitelství
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 12. 2022, čj. 7 Afs 13/2021-44