Detail dokumentu 4 Afs 10/2022- 59

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : PALLA Jiří, JUDr.
Označení věci v celku : 4 Afs 10/2022-59
Označení věci v celku : Pej 2541/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:4.Afs.10.2022.59
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 2541 2022
4 Afs 10 2022 59
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 11.01.2022
Datum skončení řízení : 05.12.2022
Datum vydání rozhodnutí : 05.12.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 05.12.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 05.12.2022
Datum právní moci : 05.12.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 17:30:22
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Moravec Josef JUDr. hlavní subjekt: Centralplast s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupkyně
Účastník řízení Typ účastníka
Odvolací finanční ředitelství stěžovatel
Centralplast s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Centralplast s.r.o. účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ano
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
147 zákona 280 2009
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
5 Afs 129/2006-142 5 Afs 129 2006 142 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
8 Afs 14/2010-195 8 Afs 14 2010 195 Sb. NSS 1 2172 2011 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 25836/20/5300-22442-712942 01.07.2020
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Hradci Králové 31 Af 33/2020-74 31 Af 33 2020 74 30.11.2021 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 4 Afs 10/2022- 59
Spisová značka : 4 Afs 10/2022
Souladná prejudikatura : 5 Afs 129/2006-142, 5 Afs 129/2006-142,
Souladná prejudikatura : 8 Afs 14/2010-195, 8 Afs 14/2010-195,
Datum : 05.12.2022
Účastníci řízení : Centralplast s.r.o., Odvolací finanční ředitelství
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 12. 2022, čj. 4 Afs 10/2022-59