Detail dokumentu 2 Afs 139/2021- 51

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : ŠONKOVÁ Eva, Mgr.
Označení věci v celku : 2 Afs 139/2021-51
Označení věci v celku : Pej 2506/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:2.Afs.139.2021.51
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 2506 2022
2 Afs 139 2021 51
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 07.06.2021
Datum skončení řízení : 30.11.2022
Datum vydání rozhodnutí : 30.11.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 30.11.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 30.11.2022
Datum právní moci : 30.11.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 17:23:19
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zrušeno a vráceno
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : xxx hlavní subjekt: Sellier & Bellot Trade a.s.
Typ zástupce : daňový poradce
Účastník řízení Typ účastníka
Odvolací finanční ředitelství stěžovatel
Sellier & Bellot Trade a.s. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Sellier & Bellot Trade a.s. účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z příjmů
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
25 1 t zákona 586 1992
24 1 zákona 586 1992
24 2 zc zákona 586 1992
25 1 t zákona 586 1992
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
3 As 6/2004-105 3 As 6 2004 105 Sb. NSS 8 617 2005 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
5 Afs 95/2006-80 5 Afs 95 2006 80 Sb. NSS 7 1225 2007 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
9 Afs 74/2014-125 9 Afs 74 2014 125 Sb. NSS 12 3307 2015 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
9 Afs 231/2016-50 9 Afs 231 2016 50 Sb. NSS 11 3634 2017 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
1 Afs 190/2021-30 1 Afs 190 2021 30 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 39167/19/5200-11432-709409 20.09.2019
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Praze 55 Af 41/2019-46 55 Af 41 2019 46 25.05.2021 zrušeno a vráceno
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 2 Afs 139/2021- 51
Spisová značka : 2 Afs 139/2021
Souladná prejudikatura : 1 Afs 190/2021-30, 1 Afs 190/2021-30, 1 Afs 190/2021-30, 1 Afs 190/2021-30, 1 Afs 190/2021-30,
Souladná prejudikatura : 3 As 6/2004-105, 3 As 6/2004-105, 3 As 6/2004-105, 3 As 6/2004-105, 3 As 6/2004-105,
Souladná prejudikatura : 5 Afs 95/2006-80, 5 Afs 95/2006-80, 5 Afs 95/2006-80, 5 Afs 95/2006-80, 5 Afs 95/2006-80,
Souladná prejudikatura : 9 Afs 231/2016-50, 9 Afs 231/2016-50, 9 Afs 231/2016-50, 9 Afs 231/2016-50, 9 Afs 231/2016-50,
Souladná prejudikatura : 9 Afs 74/2014-125, 9 Afs 74/2014-125, 9 Afs 74/2014-125, 9 Afs 74/2014-125, 9 Afs 74/2014-125,
Datum : 30.11.2022
Účastníci řízení : Odvolací finanční ředitelství, Sellier & Bellot Trade a.s.
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 11. 2022, čj. 2 Afs 139/2021-51