Detail dokumentu 8 Afs 42/2021- 34

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : PODHRÁZKÝ Milan, JUDr.Ph.D.
Označení věci v celku : 8 Afs 42/2021-34
Označení věci v celku : Pej 2527/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:8.Afs.42.2021.34
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 2527 2022
8 Afs 42 2021 34
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 20.01.2021
Datum skončení řízení : 30.11.2022
Datum vydání rozhodnutí : 30.11.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 30.11.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 30.11.2022
Datum právní moci : 01.12.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 17:23:29
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Sikora Petr Mgr. hlavní subjekt: Fun Toys s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
Fun Toys s.r.o. stěžovatel
Fun Toys s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Finanční úřad pro hlavní město Prahu žalovaný/odpůrce 1.st
Finanční úřad pro hlavní město Prahu účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
190 zákona 280 2009
103 zákona 235 2004
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
1 Afs 47/2004-75 1 Afs 47 2004 75 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
2 Afs 81/2004-54 2 Afs 81 2004 54 Sb. NSS 3 791 2006 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
3 As 138/2014-39 3 As 138 2014 39 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
9 Afs 15/2018-27 9 Afs 15 2018 27 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Finanční úřad pro hlavní město Prahu 1153409/20/2009-80542-110717 13.02.2020
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Městský soud v Praze 10 Af 9/2020-100 10 Af 9 2020 100 06.01.2021 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 8 Afs 42/2021- 34
Spisová značka : 8 Afs 42/2021
Souladná prejudikatura : 1 Afs 47/2004-75, 1 Afs 47/2004-75, 1 Afs 47/2004-75, 1 Afs 47/2004-75,
Souladná prejudikatura : 2 Afs 81/2004-54, 2 Afs 81/2004-54, 2 Afs 81/2004-54, 2 Afs 81/2004-54,
Souladná prejudikatura : 3 As 138/2014-39, 3 As 138/2014-39, 3 As 138/2014-39, 3 As 138/2014-39,
Souladná prejudikatura : 9 Afs 15/2018-27, 9 Afs 15/2018-27, 9 Afs 15/2018-27, 9 Afs 15/2018-27,
Datum : 30.11.2022
Účastníci řízení : Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Fun Toys s.r.o.
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 11. 2022, čj. 8 Afs 42/2021-34