Detail dokumentu 4 Afs 275/2020- 58

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : WEISSOVÁ Petra, Mgr.
Označení věci v celku : 4 Afs 275/2020-58
Označení věci v celku : Pej 2560/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:4.Afs.275.2020.58
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 2560 2022
4 Afs 275 2020 58
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 21.08.2020
Datum skončení řízení : 30.11.2022
Datum vydání rozhodnutí : 30.11.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 30.11.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 30.11.2022
Datum právní moci : 30.11.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 17:27:04
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zrušeno a vráceno
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Rigel Filip JUDr. Mgr. hlavní subjekt: Pivovar Broumov, s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
Odvolací finanční ředitelství stěžovatel
Pivovar Broumov, s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Pivovar Broumov, s.r.o. účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z příjmů
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
147 zákona 280 2009
143 zákona 280 2009
98 1 zákona 280 2009
251 1 a) zákona 280 2009
98 3 a) zákona 280 2009
98 3 d) zákona 280 2009
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
2 Afs 239/2017-29 2 Afs 239 2017 29 Sb. NSS 4 3703 2018 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
5 Afs 21/2020-56 5 Afs 21 2020 56 Sb. NSS 8 4225 2021 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
8 Afs 15/2007-75 8 Afs 15 2007 75 Sb. NSS 8 1865 2009 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
2 Afs 207/2005-55 2 Afs 207 2005 55 Sb. NSS 2 1472 2008 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 26367/18/5200-11432-709409 07.06.2018
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Hradci Králové 31 Af 31/2018-145 31 Af 31 2018 145 08.07.2020 zrušeno a vráceno
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 4 Afs 275/2020- 58
Spisová značka : 4 Afs 275/2020
Souladná prejudikatura : 2 Afs 207/2005-55, 2 Afs 207/2005-55, 2 Afs 207/2005-55, 2 Afs 207/2005-55,
Souladná prejudikatura : 2 Afs 239/2017-29, 2 Afs 239/2017-29, 2 Afs 239/2017-29, 2 Afs 239/2017-29,
Souladná prejudikatura : 5 Afs 21/2020-56, 5 Afs 21/2020-56, 5 Afs 21/2020-56, 5 Afs 21/2020-56,
Souladná prejudikatura : 8 Afs 15/2007-75, 8 Afs 15/2007-75, 8 Afs 15/2007-75, 8 Afs 15/2007-75,
Datum : 30.11.2022
Účastníci řízení : Odvolací finanční ředitelství, Pivovar Broumov, s.r.o.
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 11. 2022, čj. 4 Afs 275/2020-58