Detail dokumentu 8 Afs 114/2020- 72

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : MIKEŠ Petr, JUDr.Ph.D.
Označení věci v celku : 8 Afs 114/2020-72
Označení věci v celku : Pej 2529/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:8.Afs.114.2020.72
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 2529 2022
8 Afs 114 2020 72
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 17.07.2020
Datum skončení řízení : 30.11.2022
Datum vydání rozhodnutí : 30.11.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 30.11.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 30.11.2022
Datum právní moci : 01.12.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 17:21:39
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zrušeno + zrušení rozhodnutí spr. orgánu
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Horázný Ondřej JUDr. Ing. hlavní subjekt: Lucky CS GOLD s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
Lucky CS GOLD s.r.o. stěžovatel
Lucky CS GOLD s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ano
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
13 1 zákona 235 2004
12 3 vyhlášky 177 1996
čl. odst. písm. číslo rok druh
14 1 112 2006 ES
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
9 Afs 137/2016-176 9 Afs 137 2016 176 Sb. NSS 8 3901 2019 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
8 Afs 15/2020-85 8 Afs 15 2020 85 Sb. NSS 7 4354 2022 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
rozsudek Soudního dvora ze dne 19. 12. 2018 ve věci C-414/17, AREX CZ Inspirativní Souladná
rozsudek Soudního dvora ze dne 23. 4. 2020 ve věci C-401/18, Herst Inspirativní Souladná
7 Afs 106/2009-77 7 Afs 106 2009 77 Sb. NSS 9 2103 2010 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
5 Afs 115/2006-91 5 Afs 115 2006 91 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
4 As 21/2007-80 4 As 21 2007 80 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
rozsudek Soudního dvora ze dne 6. 4. 2006 ve věci C-245/04, EMAG Handel Eder Inspirativní Souladná
rozsudek Soudního dvora ze dne 6. 4. 2006 ve věci C-430/09, Euro Tyre Inspirativní Souladná
rozsudek Soudního dvora ze dne 3. 6. 2010 ve věci C-237/09, N. De Fruytier Inspirativní Souladná
rozsudek Soudního dvora ze dne 8. 2. 1990 ve věci C-320/88, Shipping and Forwarding Enterprise Saf Inspirativní Souladná
rozsudek Soudního dvora ze dne 6. 2. 2003 ve věci C-185/01, Auto Lease Holland Inspirativní Souladná
1 Afs 96/2009-87 1 Afs 96 2009 87 Sb. NSS 12 2149 2010 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 360/19/5300-21443-712165 16.01.2019
Odvolací finanční ředitelství 363/19/5300-21443-712165 16.01.2019
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Ostravě 22 Af 13/2019-68 22 Af 13 2019 68 03.06.2020 zrušeno + zrušení rozhodnutí spr. orgánu
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 8 Afs 114/2020- 72
Spisová značka : 8 Afs 114/2020
Souladná prejudikatura : 1 Afs 96/2009-87, 1 Afs 96/2009-87, 1 Afs 96/2009-87, 1 Afs 96/2009-87, 1 Afs 96/2009-87, 1 Afs 96/2009-87,
Souladná prejudikatura : 4 As 21/2007-80, 4 As 21/2007-80, 4 As 21/2007-80, 4 As 21/2007-80, 4 As 21/2007-80, 4 As 21/2007-80,
Souladná prejudikatura : 5 Afs 115/2006-91, 5 Afs 115/2006-91, 5 Afs 115/2006-91, 5 Afs 115/2006-91, 5 Afs 115/2006-91, 5 Afs 115/2006-91,
Souladná prejudikatura : 7 Afs 106/2009-77, 7 Afs 106/2009-77, 7 Afs 106/2009-77, 7 Afs 106/2009-77, 7 Afs 106/2009-77, 7 Afs 106/2009-77,
Souladná prejudikatura : 8 Afs 15/2020-85, 8 Afs 15/2020-85, 8 Afs 15/2020-85, 8 Afs 15/2020-85, 8 Afs 15/2020-85, 8 Afs 15/2020-85,
Souladná prejudikatura : 9 Afs 137/2016-176, 9 Afs 137/2016-176, 9 Afs 137/2016-176, 9 Afs 137/2016-176, 9 Afs 137/2016-176, 9 Afs 137/2016-176,
Datum : 30.11.2022
Účastníci řízení : Lucky CS GOLD s.r.o., Odvolací finanční ředitelství
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 11. 2022, čj. 8 Afs 114/2020-72