Detail dokumentu 4 Afs 56/2022- 68

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : ROZTOČIL Aleš, Mgr. Bc.LL.M.
Označení věci v celku : 4 Afs 56/2022-68
Označení věci v celku : Pej 2495/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:4.Afs.56.2022.68
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 2495 2022
4 Afs 56 2022 68
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 21.02.2022
Datum skončení řízení : 28.11.2022
Datum vydání rozhodnutí : 28.11.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 28.11.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 28.11.2022
Datum právní moci : 29.11.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 17:20:45
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Němec Filip Mgr. hlavní subjekt: xxx
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
xxx stěžovatel
xxx žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z příjmů
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
24 1 zákona 280 2009
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
1 Afs 132/2008-82 1 Afs 132 2008 82 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 15197/21/5200-10423-709175 22.04.2021
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
[Krajský soud v Ústí nad Labem], pobočka Liberec 59 Af 20/2021-117 59 Af 20 2021 117 25.01.2022 zamítnuto
NAPADENO ÚSTAVNÍ STÍŽNOSTÍ
Sp. zn. Ústavního soudu Datum rozhodnutí ÚS Sp. zn./čj. napadeného rozhodnutí NSS Datum napadeného rozhodnutí NSS Rozhodnuto Sp. zn./čj. výsledného rozhodnutí NSS
IV. ÚS 305/23 11.04.2023 4 Afs 56/2022-68 28.11.2022 Odmítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 4 Afs 56/2022- 68
Spisová značka : 4 Afs 56/2022
Napadeno : IV. ÚS 305/2023 (SUS 44/2023)
Souladná prejudikatura : 1 Afs 132/2008-82,
Datum : 28.11.2022
Kasační/ústavní stížnost : IV. ÚS 305/23
Účastníci řízení : Odvolací finanční ředitelství, xxx
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 11. 2022, čj. 4 Afs 56/2022-68