Detail dokumentu 10 Afs 116/2021- 45

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Označení věci v celku : 10 Afs 116/2021-45
Označení věci v celku : Ej 290/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:10.Afs.116.2021.45
Právní věta : ano
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Ej 290 2022
10 Afs 116 2021 45
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 30.03.2021
Datum skončení řízení : 28.11.2022
Datum vydání rozhodnutí : 28.11.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 28.11.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 28.11.2022
Datum právní moci : 30.11.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 17:19:51
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Havlíček Jakub JUDr. hlavní subjekt: xxx
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
xxx stěžovatel
xxx žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z příjmů
Vyhledávání dle hesel : Koupě pozemku za účelem prodeje (§ 24/2t zákona)
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
24 2 t zákona 586 1992
24 1 zákona 586 1992
7b 2 zákona 586 1992
zákona 500 2002
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 45885/19/5200-10423-711708 05.11.2019
Odvolací finanční ředitelství 45894/19/5200-10423-711708 05.11.2019
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
[Krajský soud v Ostravě], pobočka Olomouc 65 Af 1/2020-47 65 Af 1 2020 47 16.03.2021 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 10 Afs 116/2021- 45
Spisová značka : 10 Afs 116/2021
Vztah k předpisům : k § § 24 odst. 2 písm. t) bodu 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Právní věta (text) : Pořizovací cenu pozemků lze jako daňově uznatelný výdaj uplatnit za podmínek § 24 odst. 2 písm. t) bodu 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Předpisy o účetnictví, podle kterých je pozemek veden jako zboží, toto pravidlo nemění.
Právní věta : Ano
Datum : 28.11.2022
Účastníci řízení : Odvolací finanční ředitelství, xxx
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 11. 2022, čj. 10 Afs 116/2021-45