Detail dokumentu 10 Afs 62/2021- 48

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : BEJČKOVÁ Michaela, Mgr.
Označení věci v celku : 10 Afs 62/2021-48
Označení věci v celku : Pej 2449/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:10.Afs.62.2021.48
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 2449 2022
10 Afs 62 2021 48
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 26.02.2021
Datum skončení řízení : 25.11.2022
Datum vydání rozhodnutí : 25.11.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 25.11.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 25.11.2022
Datum právní moci : 28.11.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 17:17:59
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zrušeno + zrušení rozhodnutí spr. orgánu
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Trubač Ondřej JUDr.Ph.D.,LL.M. hlavní subjekt: HST TECHNOLOGIC s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
HST TECHNOLOGIC s.r.o. stěžovatel
HST TECHNOLOGIC s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z příjmů
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
34 4 zákona 586 1992
34a zákona 586 1992
34e zákona 586 1992
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
1 Afs 438/2017-52 1 Afs 438 2017 52 Sb. NSS 9 4053 2020 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 19099/19/5200-11435-711918 10.05.2019
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Hradci Králové 31 Af 26/2019-44 31 Af 26 2019 44 27.01.2021 zrušeno + zrušení rozhodnutí spr. orgánu
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 10 Afs 62/2021- 48
Spisová značka : 10 Afs 62/2021
Souladná prejudikatura : 1 Afs 438/2017-52,
Datum : 25.11.2022
Účastníci řízení : HST TECHNOLOGIC s.r.o., Odvolací finanční ředitelství
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 11. 2022, čj. 10 Afs 62/2021-48