Detail dokumentu 4 Afs 362/2020- 51

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : WEISSOVÁ Petra, Mgr.
Označení věci v celku : 4 Afs 362/2020-51
Označení věci v celku : Pej 2437/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:4.Afs.362.2020.51
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 2437 2022
4 Afs 362 2020 51
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 20.11.2020
Datum skončení řízení : 23.11.2022
Datum vydání rozhodnutí : 23.11.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 23.11.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 23.11.2022
Datum právní moci : 24.11.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 17:14:30
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Vaněk Petr JUDr. hlavní subjekt: OK Odpady s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
OK Odpady s.r.o. stěžovatel
OK Odpady s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z příjmů
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
52 zákona 150 2002
71 2 zákona 150 2002
92 4 zákona 280 2009
104 4 zákona 150 2002
103 1 d) zákona 150 2002
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
1 Afs 135/2004-73 1 Afs 135 2004 73 Sb. NSS 3 787 2006 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
4 Azs 27/2004-74 4 Azs 27 2004 74 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
2 Ads 58/2003-75 2 Ads 58 2003 75 Sb. NSS 3 133 2004 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
III. US 61/94 3 ÚS 61 1994 Ústavní soud České republiky Závazná Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 17386/18/5200-11433-712433 24.04.2018
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Praze 55 Af 21/2018-48 55 Af 21 2018 48 29.10.2020 zamítnuto
NAPADENO ÚSTAVNÍ STÍŽNOSTÍ
Sp. zn. Ústavního soudu Datum rozhodnutí ÚS Sp. zn./čj. napadeného rozhodnutí NSS Datum napadeného rozhodnutí NSS Rozhodnuto Sp. zn./čj. výsledného rozhodnutí NSS
I. ÚS 171/23 28.03.2023 4 Afs 362/2020-51 23.11.2022 Odmítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 4 Afs 362/2020- 51
Spisová značka : 4 Afs 362/2020
Napadeno : I. ÚS 171/2023 (SUS 25/2023)
Souladná prejudikatura : 1 Afs 135/2004-73, 1 Afs 135/2004-73, 1 Afs 135/2004-73, 1 Afs 135/2004-73,
Souladná prejudikatura : 2 Ads 58/2003-75, 2 Ads 58/2003-75, 2 Ads 58/2003-75, 2 Ads 58/2003-75,
Souladná prejudikatura : 4 Azs 27/2004-74, 4 Azs 27/2004-74, 4 Azs 27/2004-74, 4 Azs 27/2004-74,
Souladná prejudikatura : III. US 61/94, III. US 61/94, III. US 61/94, III. US 61/94,
Datum : 23.11.2022
Kasační/ústavní stížnost : I. ÚS 171/23
Účastníci řízení : Odvolací finanční ředitelství, OK Odpady s.r.o.
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 11. 2022, čj. 4 Afs 362/2020-51