Detail dokumentu 8 Afs 188/2020- 103

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : PODHRÁZKÝ Milan, JUDr.Ph.D.
Označení věci v celku : 8 Afs 188/2020-103
Označení věci v celku : Pej 2483/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:8.Afs.188.2020.103
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 2483 2022
8 Afs 188 2020 103
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 18.09.2020
Datum skončení řízení : 22.11.2022
Datum vydání rozhodnutí : 22.11.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 22.11.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 22.11.2022
Datum právní moci : 25.11.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 17:12:09
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Šrámek Alfréd JUDr. hlavní subjekt: DAV, a.s.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
Odvolací finanční ředitelství stěžovatel
DAV, a.s. stěžovatel
DAV, a.s. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ano
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
148 2 b zákona 280 2009
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
2 Afs 239/2017-29 2 Afs 239 2017 29 Sb. NSS 4 3703 2018 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
1 Afs 151/2016-39 1 Afs 151 2016 39 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
4 Afs 177/2020-43 4 Afs 177 2020 43 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
4 Afs 264/2021-57 4 Afs 264 2021 57 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
8 Afs 49/2019-33 8 Afs 49 2019 33 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
4 Afs 10/2020-58 4 Afs 10 2020 58 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 39460/19/5300-21445-709739 24.09.2019
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Ostravě 25 Af 80/2019-164 25 Af 80 2019 164 05.08.2020 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 8 Afs 188/2020- 103
Spisová značka : 8 Afs 188/2020
Souladná prejudikatura : 1 Afs 151/2016-39, 1 Afs 151/2016-39, 1 Afs 151/2016-39, 1 Afs 151/2016-39, 1 Afs 151/2016-39, 1 Afs 151/2016-39,
Souladná prejudikatura : 2 Afs 239/2017-29, 2 Afs 239/2017-29, 2 Afs 239/2017-29, 2 Afs 239/2017-29, 2 Afs 239/2017-29, 2 Afs 239/2017-29,
Souladná prejudikatura : 4 Afs 10/2020-58, 4 Afs 10/2020-58, 4 Afs 10/2020-58, 4 Afs 10/2020-58, 4 Afs 10/2020-58, 4 Afs 10/2020-58,
Souladná prejudikatura : 4 Afs 177/2020-43, 4 Afs 177/2020-43, 4 Afs 177/2020-43, 4 Afs 177/2020-43, 4 Afs 177/2020-43, 4 Afs 177/2020-43,
Souladná prejudikatura : 4 Afs 264/2021-57, 4 Afs 264/2021-57, 4 Afs 264/2021-57, 4 Afs 264/2021-57, 4 Afs 264/2021-57, 4 Afs 264/2021-57,
Souladná prejudikatura : 8 Afs 49/2019-33, 8 Afs 49/2019-33, 8 Afs 49/2019-33, 8 Afs 49/2019-33, 8 Afs 49/2019-33, 8 Afs 49/2019-33,
Datum : 22.11.2022
Účastníci řízení : DAV, a.s., Odvolací finanční ředitelství
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 11. 2022, čj. 8 Afs 188/2020-103