Detail dokumentu 4 Afs 98/2022- 40

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : ROZTOČIL Aleš, Mgr. Bc.LL.M.
Označení věci v celku : 4 Afs 98/2022-40
Označení věci v celku : Pej 2413/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:4.Afs.98.2022.40
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 2413 2022
4 Afs 98 2022 40
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 23.03.2022
Datum skončení řízení : 16.11.2022
Datum vydání rozhodnutí : 16.11.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 16.11.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 16.11.2022
Datum právní moci : 18.11.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 17:11:53
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Sehnal Jiří JUDr. hlavní subjekt: DFH Haus CZ s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
DFH Haus CZ s.r.o. stěžovatel
DFH Haus CZ s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z příjmů
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
117 1 a zákona 280 2009
117 2 zákona 280 2009
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
6 A 59/2000-57 6 A 59 2000 57 Sb. NSS 3 154 2004 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 34336/19/5200-11431-706481 21.08.2019
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Plzni 77 Af 1/2019-85 77 Af 1 2019 85 31.01.2022 zamítnuto
NAPADENO ÚSTAVNÍ STÍŽNOSTÍ
Sp. zn. Ústavního soudu Datum rozhodnutí ÚS Sp. zn./čj. napadeného rozhodnutí NSS Datum napadeného rozhodnutí NSS Rozhodnuto Sp. zn./čj. výsledného rozhodnutí NSS
IV. ÚS 167/23 14.02.2023 4 Afs 98/2022-40 16.11.2022 Odmítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 4 Afs 98/2022- 40
Spisová značka : 4 Afs 98/2022
Napadeno : IV. ÚS 167/2023 (SUS 24/2023)
Souladná prejudikatura : 6 A 59/2000-57,
Datum : 16.11.2022
Kasační/ústavní stížnost : IV. ÚS 167/23
Účastníci řízení : DFH Haus CZ s.r.o., Odvolací finanční ředitelství
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 11. 2022, čj. 4 Afs 98/2022-40