Detail dokumentu 7 Afs 111/2022- 27

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : FOLTAS Tomáš, JUDr.Ph.D.
Označení věci v celku : 7 Afs 111/2022-27
Označení věci v celku : Pej 2440/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:7.Afs.111.2022.27
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 2440 2022
7 Afs 111 2022 27
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 13.05.2022
Datum skončení řízení : 15.11.2022
Datum vydání rozhodnutí : 15.11.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 15.11.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 15.11.2022
Datum právní moci : 25.11.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 17:07:41
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Šrámek Alfréd JUDr. hlavní subjekt: PURE BODY, s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
PURE BODY, s.r.o. stěžovatel
PURE BODY, s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
92 5 c zákona 280 2009
148 4 f zákona 280 2009
72 1 zákona 235 2004
73 1 zákona 235 2004
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
1 Afs 21/2013-66 1 Afs 21 2013 66 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
8 Afs 44/2011-103 8 Afs 44 2011 103 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
2 Afs 24/2007-119 2 Afs 24 2007 119 Sb. NSS 6 1572 2008 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
2 Afs 39/2020-56 2 Afs 39 2020 56 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 36314/20/5300-21444-712211 24.09.2020
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Brně 30 Af 71/2020-51 30 Af 71 2020 51 28.04.2022 zamítnuto
NAPADENO ÚSTAVNÍ STÍŽNOSTÍ
Sp. zn. Ústavního soudu Datum rozhodnutí ÚS Sp. zn./čj. napadeného rozhodnutí NSS Datum napadeného rozhodnutí NSS Rozhodnuto Sp. zn./čj. výsledného rozhodnutí NSS
I. ÚS 243/23 21.03.2023 7 Afs 111/2022-27 15.11.2022 Odmítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 7 Afs 111/2022- 27
Spisová značka : 7 Afs 111/2022
Napadeno : I. ÚS 243/2023 (SUS 35/2023)
Souladná prejudikatura : 1 Afs 21/2013-66, 1 Afs 21/2013-66, 1 Afs 21/2013-66, 1 Afs 21/2013-66,
Souladná prejudikatura : 2 Afs 24/2007-119, 2 Afs 24/2007-119, 2 Afs 24/2007-119, 2 Afs 24/2007-119,
Souladná prejudikatura : 2 Afs 39/2020-56, 2 Afs 39/2020-56, 2 Afs 39/2020-56, 2 Afs 39/2020-56,
Souladná prejudikatura : 8 Afs 44/2011-103, 8 Afs 44/2011-103, 8 Afs 44/2011-103, 8 Afs 44/2011-103,
Datum : 15.11.2022
Kasační/ústavní stížnost : I. ÚS 243/23
Účastníci řízení : Odvolací finanční ředitelství, PURE BODY, s.r.o.
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 11. 2022, čj. 7 Afs 111/2022-27