Detail dokumentu 7 Ads 31/2021- 28

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : HIPŠR David, Mgr.
Označení věci v celku : 7 Ads 31/2021-28
Označení věci v celku : Ej 297/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:7.Ads.31.2021.28
Právní věta : ano
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Ej 297 2022
7 Ads 31 2021 28
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 16.02.2021
Datum skončení řízení : 15.11.2022
Datum vydání rozhodnutí : 15.11.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 15.11.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 15.11.2022
Datum právní moci : 15.11.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 17:08:11
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zrušeno a vráceno
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Účastník řízení Typ účastníka
Česká správa sociálního zabezpečení stěžovatel
RIM CZ Service s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Česká správa sociálního zabezpečení žalovaný/odpůrce 1.st
RIM CZ Service s.r.o. účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Sociální ochrana – Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
Vyhledávání dle hesel : Příjmy ze závislé činnosti (§ 6)
Vyhledávání dle hesel : Daňově uznatelné výdaje (§ 24-25)
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
zákona 586 1992
6 9 d zákona 586 1992
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Česká správa sociálního zabezpečení 47000/007297/19/47091/010/KK-96/2019/PVM2 01.07.2019
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Brně 31 Ad 8/2019-45 31 Ad 8 2019 45 12.01.2021 zrušeno a vráceno
NAPADENO ÚSTAVNÍ STÍŽNOSTÍ
Sp. zn. Ústavního soudu Datum rozhodnutí ÚS Sp. zn./čj. napadeného rozhodnutí NSS Datum napadeného rozhodnutí NSS Rozhodnuto Sp. zn./čj. výsledného rozhodnutí NSS
II. ÚS 94/23 16.01.2023 7 Ads 31/2021-28 15.11.2022 Odmítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 7 Ads 31/2021- 28
Spisová značka : 7 Ads 31/2021
Napadeno : II. ÚS 94/2023 (SUS 13/2023)
Vztah k předpisům : k § 6 odst. 9 písm. d) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Právní věta (text) : Peněžní příspěvek na dovolenou (resp. rekreaci či zájezd) vyplacený zaměstnanci v penězích na pokrytí jeho výdajů vynaložených za tímto účelem, není osvobozen od daně z příjmů na základě § 6 odst. 9 písm. d) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. To platí i tehdy, pokud je tento příspěvek následně skutečně využit k rekreaci.
Právní věta : Ano
Datum : 15.11.2022
Kasační/ústavní stížnost : II. ÚS 94/23
Účastníci řízení : Česká správa sociálního zabezpečení, RIM CZ Service s.r.o.
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 11. 2022, čj. 7 Ads 31/2021-28