Detail dokumentu 10 Afs 309/2020- 38

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Označení věci v celku : 10 Afs 309/2020-38
Označení věci v celku : Pej 2395/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:10.Afs.309.2020.38
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 2395 2022
10 Afs 309 2020 38
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 18.09.2020
Datum skončení řízení : 14.11.2022
Datum vydání rozhodnutí : 14.11.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 14.11.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 14.11.2022
Datum právní moci : 15.11.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 17:07:29
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Folprechtová Tereza JUDr. hlavní subjekt: RTW Trans s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
RTW Trans s.r.o. stěžovatel
RTW Trans s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z příjmů
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
8 1 zákona 280 2009
23 7 b zákona 586 1992
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
8 Ans 8/2009-110 8 Ans 8 2009 110 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 1512/20/5200-11431-712032 14.01.2020
Odvolací finanční ředitelství 2949/20/5300-21443-710979 29.01.2020
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
[Krajský soud v Ústí nad Labem], pobočka Liberec 59 Af 13/2020-150 59 Af 13 2020 150 01.09.2020 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 10 Afs 309/2020- 38
Spisová značka : 10 Afs 309/2020
Souladná prejudikatura : 8 Ans 8/2009-110,
Datum : 14.11.2022
Účastníci řízení : Odvolací finanční ředitelství, RTW Trans s.r.o.
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 11. 2022, čj. 10 Afs 309/2020-38