Detail dokumentu 3 Afs 242/2020- 32

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : VLAŠÍN Jaroslav, JUDr.
Označení věci v celku : 3 Afs 242/2020-32
Označení věci v celku : Pej 2364/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:3.Afs.242.2020.32
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 2364 2022
3 Afs 242 2020 32
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 27.07.2020
Datum skončení řízení : 14.11.2022
Datum vydání rozhodnutí : 14.11.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 14.11.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 15.11.2022
Datum právní moci : 16.11.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 17:06:50
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zrušeno a vráceno
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Kremer Jaromír JUDr. hlavní subjekt: Europea Distribution a.s.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
Odvolací finanční ředitelství stěžovatel
Europea Distribution a.s. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Europea Distribution a.s. účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ano
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
72 zákona 235 2004
73 zákona 235 2004
64 zákona 235 2004
8 2 zákona 280 2009
75 2 zákona 150 2002
74 1 zákona 280 2009
145 1 zákona 280 2009
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
C-332/15 Inspirativní Souladná
2 Afs 286/2020-39 2 Afs 286 2020 39 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
7 As 91/2015-79 7 As 91 2015 79 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
9 As 297/2015-28 9 As 297 2015 28 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
5 As 3/2007-68 5 As 3 2007 68 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
8 Azs 141/2018-33 8 Azs 141 2018 33 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
2 Afs 162/2018-43 2 Afs 162 2018 43 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 2232/19/5300-21444-712153 31.05.2019
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Ostravě 25 Af 45/2019-84 25 Af 45 2019 84 09.06.2020 zrušeno a vráceno
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 3 Afs 242/2020- 32
Spisová značka : 3 Afs 242/2020
Souladná prejudikatura : 2 Afs 162/2018-43, 2 Afs 162/2018-43, 2 Afs 162/2018-43, 2 Afs 162/2018-43, 2 Afs 162/2018-43, 2 Afs 162/2018-43,
Souladná prejudikatura : 2 Afs 286/2020-39, 2 Afs 286/2020-39, 2 Afs 286/2020-39, 2 Afs 286/2020-39, 2 Afs 286/2020-39, 2 Afs 286/2020-39,
Souladná prejudikatura : 5 As 3/2007-68, 5 As 3/2007-68, 5 As 3/2007-68, 5 As 3/2007-68, 5 As 3/2007-68, 5 As 3/2007-68,
Souladná prejudikatura : 7 As 91/2015-79, 7 As 91/2015-79, 7 As 91/2015-79, 7 As 91/2015-79, 7 As 91/2015-79, 7 As 91/2015-79,
Souladná prejudikatura : 8 Azs 141/2018-33, 8 Azs 141/2018-33, 8 Azs 141/2018-33, 8 Azs 141/2018-33, 8 Azs 141/2018-33, 8 Azs 141/2018-33,
Souladná prejudikatura : 9 As 297/2015-28, 9 As 297/2015-28, 9 As 297/2015-28, 9 As 297/2015-28, 9 As 297/2015-28, 9 As 297/2015-28,
Datum : 14.11.2022
Účastníci řízení : Europea Distribution a.s., Odvolací finanční ředitelství
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 11. 2022, čj. 3 Afs 242/2020-32