Detail dokumentu 9 Afs 37/2022- 37

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : MOLEK Pavel, doc. JUDr.Ph.D., LL.M.
Označení věci v celku : 9 Afs 37/2022-37
Označení věci v celku : Pej 2313/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:9.Afs.37.2022.37
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 2313 2022
9 Afs 37 2022 37
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 14.03.2022
Datum skončení řízení : 10.11.2022
Datum vydání rozhodnutí : 10.11.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 10.11.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 10.11.2022
Datum právní moci : 11.11.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 17:01:57
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Slezák Šimon Mgr. hlavní subjekt: HPI - CZ spol. s r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
Odvolací finanční ředitelství stěžovatel
HPI - CZ spol. s r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
HPI - CZ spol. s r.o. účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z příjmů
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
23 7 zákona 586 1992
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
9 Afs 232/2018-63 9 Afs 232 2018 63 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
7 Afs 95/2012-47 7 Afs 95 2012 47 Sb. NSS 11 3107 2014 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
5 Afs 38/2014-37 5 Afs 38 2014 37 Sb. NSS 5 3204 2015 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 7727/21/5200-11431-712433 18.03.2021
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Hradci Králové 31 Af 14/2021-63 31 Af 14 2021 63 18.02.2022 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 9 Afs 37/2022- 37
Spisová značka : 9 Afs 37/2022
Souladná prejudikatura : 5 Afs 38/2014-37, 5 Afs 38/2014-37, 5 Afs 38/2014-37,
Souladná prejudikatura : 7 Afs 95/2012-47, 7 Afs 95/2012-47, 7 Afs 95/2012-47,
Souladná prejudikatura : 9 Afs 232/2018-63, 9 Afs 232/2018-63, 9 Afs 232/2018-63,
Datum : 10.11.2022
Účastníci řízení : HPI - CZ spol. s r.o., Odvolací finanční ředitelství
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 11. 2022, čj. 9 Afs 37/2022-37