Detail dokumentu 6 Afs 232/2021- 46

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Označení věci v celku : 6 Afs 232/2021-46
Označení věci v celku : Pej 2367/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:6.Afs.232.2021.46
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 2367 2022
6 Afs 232 2021 46
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 20.07.2021
Datum skončení řízení : 10.11.2022
Datum vydání rozhodnutí : 10.11.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 10.11.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 11.11.2022
Datum právní moci : 13.11.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 17:02:12
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Zamiška Miroslav JUDr. hlavní subjekt: MEDAS PLUS s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
MEDAS PLUS s.r.o. stěžovatel
MEDAS PLUS s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ano
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
72 zákona 235 2004
73 zákona 235 2004
92 5 d zákona 280 2009
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
rozsudek ESLP ze dne 12. 1. 2006 ve spojených věcech Optigen Ltd a Fulcrum Electronics Ltd a Bond House Systems Ltd proti Commissioners of Customs & Excese, C 354/03, C 355/03 a C 484/03 Závazná Souladná
rozsudek ESLP ze dne 6. 7. 2006 ve spojených věcech Axel Kittel proti Belgickému státu a Belgický stát proti Recolta Recycling SPRL, C 439/04 a C 440/04 Závazná Souladná
rozsudek ESLP ze dne 21. 6. 2012 ve spojených věcech Mahagében kft proti Nemzeti Adó és Vámhivatal Dél dunántúli Regionális Adó Föigazgatósága a Péter Dávid proti Nemzeti Adó és Vámhivatal Észak alföldi Regionális Adó Föigazgatósága, C 80/11 a C 142/11 Závazná Souladná
5 Afs 60/2017-60 5 Afs 60 2017 60 Sb. NSS 4 3705 2018 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
1 Afs 16/2017-43 1 Afs 16 2017 43 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
10 Afs 182/2018-42 10 Afs 182 2018 42 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
10 Afs 206/2020-41 10 Afs 206 2020 41 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
9 Afs 69/2019-58 9 Afs 69 2019 58 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 22740/19/5300-21444-711869 04.06.2019
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Ostravě 25 Af 48/2019-64 25 Af 48 2019 64 10.06.2021 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 6 Afs 232/2021- 46
Spisová značka : 6 Afs 232/2021
Souladná prejudikatura : 1 Afs 16/2017-43, 1 Afs 16/2017-43, 1 Afs 16/2017-43, 1 Afs 16/2017-43, 1 Afs 16/2017-43,
Souladná prejudikatura : 10 Afs 182/2018-42, 10 Afs 182/2018-42, 10 Afs 182/2018-42, 10 Afs 182/2018-42, 10 Afs 182/2018-42,
Souladná prejudikatura : 10 Afs 206/2020-41, 10 Afs 206/2020-41, 10 Afs 206/2020-41, 10 Afs 206/2020-41, 10 Afs 206/2020-41,
Souladná prejudikatura : 5 Afs 60/2017-60, 5 Afs 60/2017-60, 5 Afs 60/2017-60, 5 Afs 60/2017-60, 5 Afs 60/2017-60,
Souladná prejudikatura : 9 Afs 69/2019-58, 9 Afs 69/2019-58, 9 Afs 69/2019-58, 9 Afs 69/2019-58, 9 Afs 69/2019-58,
Datum : 10.11.2022
Účastníci řízení : MEDAS PLUS s.r.o., Odvolací finanční ředitelství
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 11. 2022, čj. 6 Afs 232/2021-46