Detail dokumentu 2 Afs 100/2021- 52

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : DOŠKOVÁ Miluše, JUDr.
Označení věci v celku : 2 Afs 100/2021-52
Označení věci v celku : Pej 2439/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:2.Afs.100.2021.52
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 2439 2022
2 Afs 100 2021 52
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 28.04.2021
Datum skončení řízení : 09.11.2022
Datum vydání rozhodnutí : 09.11.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 09.11.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 09.11.2022
Datum právní moci : 15.11.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 16:56:47
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Šrámek Alfréd JUDr. hlavní subjekt: XYTEL phones s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
XYTEL phones s.r.o. stěžovatel
XYTEL phones s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
72 1 zákona 235 2004
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
2 Afs 15/2014-59 2 Afs 15 2014 59 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 34738/19/5300-21444-712153 21.08.2019
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Ostravě 22 Af 50/2019-61 22 Af 50 2019 61 11.03.2021 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 2 Afs 100/2021- 52
Spisová značka : 2 Afs 100/2021
Souladná prejudikatura : 2 Afs 15/2014-59,
Datum : 09.11.2022
Účastníci řízení : Odvolací finanční ředitelství, XYTEL phones s.r.o.
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 11. 2022, čj. 2 Afs 100/2021-52