Detail dokumentu 3 Afs 163/2021- 53

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : RYCHLÝ Tomáš, JUDr.Ph.D.
Označení věci v celku : 3 Afs 163/2021-53
Označení věci v celku : Pej 2308/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:3.Afs.163.2021.53
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 2308 2022
3 Afs 163 2021 53
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 02.06.2021
Datum skončení řízení : 03.11.2022
Datum vydání rozhodnutí : 03.11.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 03.11.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 04.11.2022
Datum právní moci : 08.11.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 16:51:02
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Šamajová Ester Mgr. hlavní subjekt: EKO REAL EKONOM s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
EKO REAL EKONOM s.r.o. stěžovatel
EKO REAL EKONOM s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
103 1 d) zákona 150 2002
92 4 zákona 280 2009
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
2 Afs 15/2014-59 2 Afs 15 2014 59 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
9 Afs 70/2008 - 130 Inspirativní Souladná
1 Azs 244/2004 - 49 Inspirativní Souladná
8 Afs 75/2005-130 8 Afs 75 2005 130 Sb. NSS 11 1350 2007 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 43832/19/5300-22442-712773 24.10.2019
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Ostravě 22 Af 67/2019-51 22 Af 67 2019 51 18.03.2021 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 3 Afs 163/2021- 53
Spisová značka : 3 Afs 163/2021
Souladná prejudikatura : 2 Afs 15/2014-59, 2 Afs 15/2014-59,
Souladná prejudikatura : 8 Afs 75/2005-130, 8 Afs 75/2005-130,
Datum : 03.11.2022
Účastníci řízení : EKO REAL EKONOM s.r.o., Odvolací finanční ředitelství
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 11. 2022, čj. 3 Afs 163/2021-53