Detail dokumentu 10 Afs 196/2020- 42

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : MRÁKOTA Ondřej, Mgr.
Označení věci v celku : 10 Afs 196/2020-42
Označení věci v celku : Pej 2373/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:10.Afs.196.2020.42
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 2373 2022
10 Afs 196 2020 42
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 14.06.2020
Datum skončení řízení : 03.11.2022
Datum vydání rozhodnutí : 03.11.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 03.11.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 03.11.2022
Datum právní moci : 07.11.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 16:53:06
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Hajdučík Jakub Mgr. hlavní subjekt: K.REK a.s.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
K.REK a.s. stěžovatel
K.REK a.s. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ano
čl. odst. číslo rok
6 209 1992
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
8 As 110/2015-46 8 As 110 2015 46 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 5390/16/5300-22443-701728 10.02.2016
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Městský soud v Praze 3 Af 20/2016-57 3 Af 20 2016 57 19.05.2020 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 10 Afs 196/2020- 42
Spisová značka : 10 Afs 196/2020
Souladná prejudikatura : 8 As 110/2015-46,
Datum : 03.11.2022
Účastníci řízení : K.REK a.s., Odvolací finanční ředitelství
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 11. 2022, čj. 10 Afs 196/2020-42