Detail dokumentu 8 Afs 307/2020- 34

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : PODHRÁZKÝ Milan, JUDr.Ph.D.
Označení věci v celku : 8 Afs 307/2020-34
Označení věci v celku : Pej 2309/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:8.Afs.307.2020.34
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 2309 2022
8 Afs 307 2020 34
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 28.12.2020
Datum skončení řízení : 04.11.2022
Datum vydání rozhodnutí : 04.11.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 04.11.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 04.11.2022
Datum právní moci : 07.11.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 16:52:09
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Machálek Petr JUDr. Ing.Ph.D. hlavní subjekt: GREGOCAR, s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
GREGOCAR, s.r.o. stěžovatel
GREGOCAR, s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
106a zákona 235 2004
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
8 Afs 71/2018-38 8 Afs 71 2018 38 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
8 Afs 205/2018-59 8 Afs 205 2018 59 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
6 Afs 343/2020-43 6 Afs 343 2020 43 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
8 Afs 6/2020-34 8 Afs 6 2020 34 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
5 Afs 3/2012-131 5 Afs 3 2012 131 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
4 As 58/2008-97 4 As 58 2008 97 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
3 As 6/2004-105 3 As 6 2004 105 Sb. NSS 8 617 2005 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 39986/19/2100-41454-708784 27.09.2019
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Brně 62 Af 82/2019-40 62 Af 82 2019 40 10.12.2020 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 8 Afs 307/2020- 34
Spisová značka : 8 Afs 307/2020
Souladná prejudikatura : 3 As 6/2004-105, 3 As 6/2004-105, 3 As 6/2004-105, 3 As 6/2004-105, 3 As 6/2004-105, 3 As 6/2004-105, 3 As 6/2004-105,
Souladná prejudikatura : 4 As 58/2008-97, 4 As 58/2008-97, 4 As 58/2008-97, 4 As 58/2008-97, 4 As 58/2008-97, 4 As 58/2008-97, 4 As 58/2008-97,
Souladná prejudikatura : 5 Afs 3/2012-131, 5 Afs 3/2012-131, 5 Afs 3/2012-131, 5 Afs 3/2012-131, 5 Afs 3/2012-131, 5 Afs 3/2012-131, 5 Afs 3/2012-131,
Souladná prejudikatura : 6 Afs 343/2020-43, 6 Afs 343/2020-43, 6 Afs 343/2020-43, 6 Afs 343/2020-43, 6 Afs 343/2020-43, 6 Afs 343/2020-43, 6 Afs 343/2020-43,
Souladná prejudikatura : 8 Afs 205/2018-59, 8 Afs 205/2018-59, 8 Afs 205/2018-59, 8 Afs 205/2018-59, 8 Afs 205/2018-59, 8 Afs 205/2018-59, 8 Afs 205/2018-59,
Souladná prejudikatura : 8 Afs 6/2020-34, 8 Afs 6/2020-34, 8 Afs 6/2020-34, 8 Afs 6/2020-34, 8 Afs 6/2020-34, 8 Afs 6/2020-34, 8 Afs 6/2020-34,
Souladná prejudikatura : 8 Afs 71/2018-38, 8 Afs 71/2018-38, 8 Afs 71/2018-38, 8 Afs 71/2018-38, 8 Afs 71/2018-38, 8 Afs 71/2018-38, 8 Afs 71/2018-38,
Datum : 04.11.2022
Účastníci řízení : GREGOCAR, s.r.o., Odvolací finanční ředitelství
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 11. 2022, čj. 8 Afs 307/2020-34