Detail dokumentu 10 Afs 158/2022- 40

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : KÜHN Zdeněk, prof. JUDr.Ph.D., LL.M., S.J.D.
Označení věci v celku : 10 Afs 158/2022-40
Označení věci v celku : Pej 2306/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:10.Afs.158.2022.40
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 2306 2022
10 Afs 158 2022 40
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 17.05.2022
Datum skončení řízení : 02.11.2022
Datum vydání rozhodnutí : 02.11.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 02.11.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 02.11.2022
Datum právní moci : 08.11.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 16:50:08
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Ječná Tereza Mgr. hlavní subjekt: xxx
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
xxx stěžovatel
xxx žalobce/navrhovatel 1.st
Finanční úřad pro Pardubický kraj žalovaný/odpůrce 1.st
Finanční úřad pro Pardubický kraj účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z příjmů
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
153 2 zákona 280 2009
5 3 zákona 280 2009
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
2 Afs 392/2017-48 2 Afs 392 2017 48 Sb. NSS 3 3975 2020 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
8 Afs 73/2019-84 8 Afs 73 2019 84 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
7 Afs 13/2020-39 7 Afs 13 2020 39 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
8 Afs 27/2018-55 8 Afs 27 2018 55 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Finanční úřad pro Pardubický kraj 1262550/21/2808-00540-609420 29.06.2021
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
[Krajský soud v Hradci Králové], pobočka Pardubice 52 Af 50/2021-33 52 Af 50 2021 33 05.05.2022 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 10 Afs 158/2022- 40
Spisová značka : 10 Afs 158/2022
Souladná prejudikatura : 2 Afs 392/2017-48, 2 Afs 392/2017-48, 2 Afs 392/2017-48, 2 Afs 392/2017-48,
Souladná prejudikatura : 7 Afs 13/2020-39, 7 Afs 13/2020-39, 7 Afs 13/2020-39, 7 Afs 13/2020-39,
Souladná prejudikatura : 8 Afs 27/2018-55, 8 Afs 27/2018-55, 8 Afs 27/2018-55, 8 Afs 27/2018-55,
Souladná prejudikatura : 8 Afs 73/2019-84, 8 Afs 73/2019-84, 8 Afs 73/2019-84, 8 Afs 73/2019-84,
Datum : 02.11.2022
Účastníci řízení : Finanční úřad pro Pardubický kraj, xxx
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 11. 2022, čj. 10 Afs 158/2022-40