Detail dokumentu 2 Afs 94/2021- 48

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : DOŠKOVÁ Miluše, JUDr.
Označení věci v celku : 2 Afs 94/2021-48
Označení věci v celku : Pej 2266/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:2.Afs.94.2021.48
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 2266 2022
2 Afs 94 2021 48
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 23.04.2021
Datum skončení řízení : 31.10.2022
Datum vydání rozhodnutí : 31.10.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 31.10.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 31.10.2022
Datum právní moci : 02.11.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 16:48:31
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Kluzáková Alice JUDr. hlavní subjekt: ADOZ, s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
ADOZ, s.r.o. stěžovatel
ADOZ, s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z příjmů
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
8 1 zákona 280 2009
8 3 zákona 280 2009
19 6 zákona 586 1992
123 zákona 513 1991
92 5 d zákona 280 2009
4 1 r zákona 586 1992
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
6 Afs 352/2018-51 6 Afs 352 2018 51 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
1 Afs 133/2019-34 1 Afs 133 2019 34 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
1 Afs 11/2010-94 1 Afs 11 2010 94 Sb. NSS 8 2085 2010 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
5 Afs 94/2005-85 5 Afs 94 2005 85 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
10 Afs 264/2016-38 10 Afs 264 2016 38 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 32238/19/5200-10421-711811 30.10.2019
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Brně 31 Af 94/2019-55 31 Af 94 2019 55 31.03.2021 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 2 Afs 94/2021- 48
Spisová značka : 2 Afs 94/2021
Souladná prejudikatura : 1 Afs 11/2010-94, 1 Afs 11/2010-94, 1 Afs 11/2010-94, 1 Afs 11/2010-94, 1 Afs 11/2010-94,
Souladná prejudikatura : 1 Afs 133/2019-34, 1 Afs 133/2019-34, 1 Afs 133/2019-34, 1 Afs 133/2019-34, 1 Afs 133/2019-34,
Souladná prejudikatura : 10 Afs 264/2016-38, 10 Afs 264/2016-38, 10 Afs 264/2016-38, 10 Afs 264/2016-38, 10 Afs 264/2016-38,
Souladná prejudikatura : 5 Afs 94/2005-85, 5 Afs 94/2005-85, 5 Afs 94/2005-85, 5 Afs 94/2005-85, 5 Afs 94/2005-85,
Souladná prejudikatura : 6 Afs 352/2018-51, 6 Afs 352/2018-51, 6 Afs 352/2018-51, 6 Afs 352/2018-51, 6 Afs 352/2018-51,
Datum : 31.10.2022
Účastníci řízení : ADOZ, s.r.o., Odvolací finanční ředitelství
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 10. 2022, čj. 2 Afs 94/2021-48