Detail dokumentu 4 Afs 159/2020- 38

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : WEISSOVÁ Petra, Mgr.
Označení věci v celku : 4 Afs 159/2020-38
Označení věci v celku : Pej 2228/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:4.Afs.159.2020.38
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 2228 2022
4 Afs 159 2020 38
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 19.05.2020
Datum skončení řízení : 31.10.2022
Datum vydání rozhodnutí : 31.10.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 31.10.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 31.10.2022
Datum právní moci : 31.10.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 16:47:30
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Janisková Katarína Mgr. hlavní subjekt: xxx
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
xxx stěžovatel
xxx žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z příjmů
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
147 zákona 280 2009
139 zákona 280 2009
13 1 zákona 586 1992
7 4 zákona 586 1992
7 5 zákona 586 1992
7 1 zákona 586 1992
13 1 a zákona 586 1992
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
5 Afs 54/2012-33 5 Afs 54 2012 33 Sb. NSS 5 3203 2015 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
8 Afs 64/2005-66 8 Afs 64 2005 66 Sb. NSS 9 1305 2007 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
4 Afs 490/2019-34 4 Afs 490 2019 34 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
5 Afs 128/2006-93 5 Afs 128 2006 93 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
1 Afs 154/2012-39 Závazná Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 7133/18/5200-10424-709063 14.02.2018
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Brně 30 Af 41/2018-50 30 Af 41 2018 50 28.04.2020 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 4 Afs 159/2020- 38
Spisová značka : 4 Afs 159/2020
Souladná prejudikatura : 4 Afs 490/2019-34, 4 Afs 490/2019-34, 4 Afs 490/2019-34, 4 Afs 490/2019-34,
Souladná prejudikatura : 5 Afs 128/2006-93, 5 Afs 128/2006-93, 5 Afs 128/2006-93, 5 Afs 128/2006-93,
Souladná prejudikatura : 5 Afs 54/2012-33, 5 Afs 54/2012-33, 5 Afs 54/2012-33, 5 Afs 54/2012-33,
Souladná prejudikatura : 8 Afs 64/2005-66, 8 Afs 64/2005-66, 8 Afs 64/2005-66, 8 Afs 64/2005-66,
Datum : 31.10.2022
Účastníci řízení : Odvolací finanční ředitelství, xxx
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 10. 2022, čj. 4 Afs 159/2020-38