Detail dokumentu 5 Afs 64/2020- 157

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : CAMRDA Jakub, JUDr.Ph.D.
Označení věci v celku : 5 Afs 64/2020-157
Označení věci v celku : Pej 2256/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:5.Afs.64.2020.157
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 2256 2022
5 Afs 64 2020 157
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 24.02.2020
Datum skončení řízení : 31.10.2022
Datum vydání rozhodnutí : 31.10.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 31.10.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 31.10.2022
Datum právní moci : 01.11.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 16:47:19
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Šrámek Alfréd JUDr. hlavní subjekt: Ing. Martin Divišek s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
Odvolací finanční ředitelství stěžovatel
Ing. Martin Divišek s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Ing. Martin Divišek s.r.o. účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
13 1 zákona 235 2004
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
rozsudek SDEU ze dne 23. 4. 2020 ve věci C-401/18, Herst, rozsudek SDEU ze dne 6. 4. 2006 ve věci C 245/04, EMAG Handel Eder, rozsudek SDEU ze dne 16. 12. 2010 ve věci C-430/09, Euro Tyre Holding BV, Inspirativní Souladná
8 Afs 15/2020-85 8 Afs 15 2020 85 Sb. NSS 7 4354 2022 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
6 Ads 87/2006-36 6 Ads 87 2006 36 Sb. NSS 12 1389 2007 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
7 As 10/2005-298 7 As 10 2005 298 Sb. NSS 4 1119 2007 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
9 Afs 137/2016-176 9 Afs 137 2016 176 Sb. NSS 8 3901 2019 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
5 Afs 103/2021-44 5 Afs 103 2021 44 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 53931/17/5300-22441-712084 18.12.2017
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Hradci Králové 31 Af 13/2018-73 31 Af 13 2018 73 31.01.2020 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 5 Afs 64/2020- 157
Spisová značka : 5 Afs 64/2020
Souladná prejudikatura : 5 Afs 103/2021-44, 5 Afs 103/2021-44, 5 Afs 103/2021-44, 5 Afs 103/2021-44, 5 Afs 103/2021-44,
Souladná prejudikatura : 6 Ads 87/2006-36, 6 Ads 87/2006-36, 6 Ads 87/2006-36, 6 Ads 87/2006-36, 6 Ads 87/2006-36,
Souladná prejudikatura : 7 As 10/2005-298, 7 As 10/2005-298, 7 As 10/2005-298, 7 As 10/2005-298, 7 As 10/2005-298,
Souladná prejudikatura : 8 Afs 15/2020-85, 8 Afs 15/2020-85, 8 Afs 15/2020-85, 8 Afs 15/2020-85, 8 Afs 15/2020-85,
Souladná prejudikatura : 9 Afs 137/2016-176, 9 Afs 137/2016-176, 9 Afs 137/2016-176, 9 Afs 137/2016-176, 9 Afs 137/2016-176,
Datum : 31.10.2022
Účastníci řízení : Ing. Martin Divišek s.r.o., Odvolací finanční ředitelství
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 10. 2022, čj. 5 Afs 64/2020-157