Detail dokumentu 6 Afs 135/2021- 50

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Označení věci v celku : 6 Afs 135/2021-50
Označení věci v celku : Pej 2280/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:6.Afs.135.2021.50
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 2280 2022
6 Afs 135 2021 50
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 06.05.2021
Datum skončení řízení : 27.10.2022
Datum vydání rozhodnutí : 27.10.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 27.10.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 31.10.2022
Datum právní moci : 01.11.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 16:44:53
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zrušeno + zrušení rozhodnutí spr. orgánu
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Andrýsek Igor JUDr. hlavní subjekt: KOMPLEX INVEST CZ s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
KOMPLEX INVEST CZ s.r.o. stěžovatel
KOMPLEX INVEST CZ s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
89 1 a 2 zákona 280 2009
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
1 Ans 10/2012-52 1 Ans 10 2012 52 Sb. NSS 1 2729 2013 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
9 Afs 110/2007-102 9 Afs 110 2007 102 Sb. NSS 12 12 2008 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
8 Afs 76/2015 Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 15634/18/5300-21443-701328 07.05.2018
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Městský soud v Praze 8 Af 15/2018-40 8 Af 15 2018 40 26.03.2021 zrušeno + zrušení rozhodnutí spr. orgánu
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 6 Afs 135/2021- 50
Spisová značka : 6 Afs 135/2021
Souladná prejudikatura : 1 Ans 10/2012-52, 1 Ans 10/2012-52,
Souladná prejudikatura : 9 Afs 110/2007-102, 9 Afs 110/2007-102,
Datum : 27.10.2022
Účastníci řízení : KOMPLEX INVEST CZ s.r.o., Odvolací finanční ředitelství
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 10. 2022, čj. 6 Afs 135/2021-50