Detail dokumentu 2 Afs 25/2021- 35

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : ŠONKOVÁ Eva, Mgr.
Označení věci v celku : 2 Afs 25/2021-35
Označení věci v celku : Pej 2473/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:2.Afs.25.2021.35
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 2473 2022
2 Afs 25 2021 35
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 10.02.2021
Datum skončení řízení : 26.10.2022
Datum vydání rozhodnutí : 26.10.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 26.10.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 26.10.2022
Datum právní moci : 27.10.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 16:44:11
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Mališ Daniel JUDr.. MUDr.Ph.D., LL.M. hlavní subjekt: xxx
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
Finanční úřad pro Středočeský kraj stěžovatel
xxx žalobce/navrhovatel 1.st
Finanční úřad pro Středočeský kraj žalovaný/odpůrce 1.st
xxx účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - ostatní
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
7 1 c zákona 340 2013
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
4 Afs 89/2020-44 4 Afs 89 2020 44 Sb. NSS 9 4057 2020 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
5 Afs 27/2017-45 5 Afs 27 2017 45 Sb. NSS 12 3646 2017 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
6 Afs 87/2016-42 6 Afs 87 2016 42 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
7 Afs 54/2007-62 7 Afs 54 2007 62 Sb. NSS 1 1 2009 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
1 As 32/2006-99 1 As 32 2006 99 Sb. NSS 8 1275 2007 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Finanční úřad pro Středočeský kraj 5057020/18/2102-70462-110009 10.12.2018
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Praze 43 Af 4/2019-78 43 Af 4 2019 78 28.01.2021 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 2 Afs 25/2021- 35
Spisová značka : 2 Afs 25/2021
Souladná prejudikatura : 1 As 32/2006-99, 1 As 32/2006-99, 1 As 32/2006-99, 1 As 32/2006-99, 1 As 32/2006-99,
Souladná prejudikatura : 4 Afs 89/2020-44, 4 Afs 89/2020-44, 4 Afs 89/2020-44, 4 Afs 89/2020-44, 4 Afs 89/2020-44,
Souladná prejudikatura : 5 Afs 27/2017-45, 5 Afs 27/2017-45, 5 Afs 27/2017-45, 5 Afs 27/2017-45, 5 Afs 27/2017-45,
Souladná prejudikatura : 6 Afs 87/2016-42, 6 Afs 87/2016-42, 6 Afs 87/2016-42, 6 Afs 87/2016-42, 6 Afs 87/2016-42,
Souladná prejudikatura : 7 Afs 54/2007-62, 7 Afs 54/2007-62, 7 Afs 54/2007-62, 7 Afs 54/2007-62, 7 Afs 54/2007-62,
Datum : 26.10.2022
Účastníci řízení : Finanční úřad pro Středočeský kraj, xxx
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 10. 2022, čj. 2 Afs 25/2021-35