Detail dokumentu 2 Afs 77/2021- 34

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : DOŠKOVÁ Miluše, JUDr.
Označení věci v celku : 2 Afs 77/2021-34
Označení věci v celku : Pej 2347/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:2.Afs.77.2021.34
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 2347 2022
2 Afs 77 2021 34
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 08.04.2021
Datum skončení řízení : 25.10.2022
Datum vydání rozhodnutí : 25.10.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 25.10.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 25.10.2022
Datum právní moci : 26.10.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 16:41:53
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : xxx hlavní subjekt: PRANENSYS, s.r.o.
Typ zástupce : daňový poradce
Účastník řízení Typ účastníka
Odvolací finanční ředitelství stěžovatel
PRANENSYS, s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
PRANENSYS, s.r.o. účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ano
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
155 5 zákona 280 2009
254a zákona 280 2009
70 2 zákona 280 2009
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
7 Aps 3/2013-34 7 Aps 3 2013 34 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 11476/19/5100-41453-712140 09.04.2019
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Praze 55 Af 19/2019-32 55 Af 19 2019 32 29.03.2021 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 2 Afs 77/2021- 34
Spisová značka : 2 Afs 77/2021
Souladná prejudikatura : 7 Aps 3/2013-34,
Datum : 25.10.2022
Účastníci řízení : Odvolací finanční ředitelství, PRANENSYS, s.r.o.
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 10. 2022, čj. 2 Afs 77/2021-34