Detail dokumentu 8 Afs 168/2020- 51

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : MIKEŠ Petr, JUDr.Ph.D.
Označení věci v celku : 8 Afs 168/2020-51
Označení věci v celku : Pej 2226/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:8.Afs.168.2020.51
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 2226 2022
8 Afs 168 2020 51
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 07.09.2020
Datum skončení řízení : 24.10.2022
Datum vydání rozhodnutí : 24.10.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 24.10.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 24.10.2022
Datum právní moci : 25.10.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 16:39:49
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zrušeno + zrušení rozhodnutí spr. orgánu
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Trubač Ondřej JUDr.Ph.D.,LL.M. hlavní subjekt: HST TECHNOLOGIC s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
HST TECHNOLOGIC s.r.o. stěžovatel
HST TECHNOLOGIC s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z příjmů
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
88a zákona 280 2009
34 4 zákona 586 1992
34 5 zákona 586 1992
111 2 zákona 280 2009
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
8 Afs 15/2007-75 8 Afs 15 2007 75 Sb. NSS 8 1865 2009 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
1 Afs 151/2016-39 1 Afs 151 2016 39 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
1 Azs 55/2006-60 1 Azs 55 2006 60 Sb. NSS 11 1349 2007 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
2 Afs 24/2012-34 2 Afs 24 2012 34 Sb. NSS 4 3002 2014 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
1 Afs 270/2020-26 1 Afs 270 2020 26 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
10 Afs 242/2020-40 10 Afs 242 2020 40 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
1 Afs 438/2017-52 1 Afs 438 2017 52 Sb. NSS 9 4053 2020 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 50759/17/5200-11435-711918 28.11.2017
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Hradci Králové 31 Af 6/2018-49 31 Af 6 2018 49 31.07.2020 zrušeno + zrušení rozhodnutí spr. orgánu
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 8 Afs 168/2020- 51
Spisová značka : 8 Afs 168/2020
Souladná prejudikatura : 1 Afs 151/2016-39, 1 Afs 151/2016-39, 1 Afs 151/2016-39, 1 Afs 151/2016-39, 1 Afs 151/2016-39, 1 Afs 151/2016-39, 1 Afs 151/2016-39,
Souladná prejudikatura : 1 Afs 270/2020-26, 1 Afs 270/2020-26, 1 Afs 270/2020-26, 1 Afs 270/2020-26, 1 Afs 270/2020-26, 1 Afs 270/2020-26, 1 Afs 270/2020-26,
Souladná prejudikatura : 1 Afs 438/2017-52, 1 Afs 438/2017-52, 1 Afs 438/2017-52, 1 Afs 438/2017-52, 1 Afs 438/2017-52, 1 Afs 438/2017-52, 1 Afs 438/2017-52,
Souladná prejudikatura : 1 Azs 55/2006-60, 1 Azs 55/2006-60, 1 Azs 55/2006-60, 1 Azs 55/2006-60, 1 Azs 55/2006-60, 1 Azs 55/2006-60, 1 Azs 55/2006-60,
Souladná prejudikatura : 10 Afs 242/2020-40, 10 Afs 242/2020-40, 10 Afs 242/2020-40, 10 Afs 242/2020-40, 10 Afs 242/2020-40, 10 Afs 242/2020-40, 10 Afs 242/2020-40,
Souladná prejudikatura : 2 Afs 24/2012-34, 2 Afs 24/2012-34, 2 Afs 24/2012-34, 2 Afs 24/2012-34, 2 Afs 24/2012-34, 2 Afs 24/2012-34, 2 Afs 24/2012-34,
Souladná prejudikatura : 8 Afs 15/2007-75, 8 Afs 15/2007-75, 8 Afs 15/2007-75, 8 Afs 15/2007-75, 8 Afs 15/2007-75, 8 Afs 15/2007-75, 8 Afs 15/2007-75,
Datum : 24.10.2022
Účastníci řízení : HST TECHNOLOGIC s.r.o., Odvolací finanční ředitelství
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 10. 2022, čj. 8 Afs 168/2020-51