Detail dokumentu 4 Afs 365/2020- 43

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : WEISSOVÁ Petra, Mgr.
Označení věci v celku : 4 Afs 365/2020-43
Označení věci v celku : Pej 2189/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:4.Afs.365.2020.43
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 2189 2022
4 Afs 365 2020 43
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 24.11.2020
Datum skončení řízení : 21.10.2022
Datum vydání rozhodnutí : 21.10.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 21.10.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 21.10.2022
Datum právní moci : 24.10.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 16:38:27
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zrušeno a vráceno
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Hoffmannová Monika Mgr. hlavní subjekt: ISC Communication Czech a.s.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
Odvolací finanční ředitelství stěžovatel
ISC Communication Czech a.s. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
ISC Communication Czech a.s. účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ne
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
8 Afs 303/2018-52 8 Afs 303 2018 52 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
3 Ads 80/2009-132 3 Ads 80 2009 132 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
7 As 28/2008-76 7 As 28 2008 76 0 0 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
4 Azs 94/2007-107 4 Azs 94 2007 107 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
1 Afs 38/2006-72 1 Afs 38 2006 72 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 25250/19/5300-21442-712243 24.06.2019
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Městský soud v Praze 10 Af 39/2019-76 10 Af 39 2019 76 10.11.2020 zrušeno a vráceno
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 4 Afs 365/2020- 43
Spisová značka : 4 Afs 365/2020
Souladná prejudikatura : 1 Afs 38/2006-72, 1 Afs 38/2006-72, 1 Afs 38/2006-72, 1 Afs 38/2006-72, 1 Afs 38/2006-72,
Souladná prejudikatura : 3 Ads 80/2009-132, 3 Ads 80/2009-132, 3 Ads 80/2009-132, 3 Ads 80/2009-132, 3 Ads 80/2009-132,
Souladná prejudikatura : 4 Azs 94/2007-107, 4 Azs 94/2007-107, 4 Azs 94/2007-107, 4 Azs 94/2007-107, 4 Azs 94/2007-107,
Souladná prejudikatura : 7 As 28/2008-76, 7 As 28/2008-76, 7 As 28/2008-76, 7 As 28/2008-76, 7 As 28/2008-76,
Souladná prejudikatura : 8 Afs 303/2018-52, 8 Afs 303/2018-52, 8 Afs 303/2018-52, 8 Afs 303/2018-52, 8 Afs 303/2018-52,
Datum : 21.10.2022
Účastníci řízení : ISC Communication Czech a.s., Odvolací finanční ředitelství
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 10. 2022, čj. 4 Afs 365/2020-43