Detail dokumentu 6 Afs 171/2022- 28

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : LANGÁŠEK Tomáš, JUDr.LL.M.
Označení věci v celku : 6 Afs 171/2022-28
Označení věci v celku : Ej 53/2023
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:6.Afs.171.2022.28
Právní věta : ano
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Ej 53 2023
6 Afs 171 2022 28
judikát sešit rok
4458 4 2023
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 02.08.2022
Datum skončení řízení : 19.10.2022
Datum vydání rozhodnutí : 19.10.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 19.10.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 20.10.2022
Datum právní moci : 24.10.2022
Datum zpřístupnění : 30.05.2023 10:31:17
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zrušeno a vráceno
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : xxx hlavní subjekt: St.Kynzl, spol. s.r.o.
Typ zástupce : daňová poradkyně
Účastník řízení Typ účastníka
Odvolací finanční ředitelství stěžovatel
St.Kynzl, spol. s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
St.Kynzl, spol. s.r.o. účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Vyhledávání dle hesel : 155
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
252 zákona 280 2009
253 1 zákona 280 2009
154 1 zákona 280 2009
149 2 zákona 280 2009
155 5 zákona 280 2009
252 zákona 280 2009
253 1 zákona 280 2009
154 1 zákona 280 2009
149 2 zákona 280 2009
155 5 zákona 280 2009
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
2 Afs 15/2017-23 2 Afs 15 2017 23 Sb. NSS 6 3565 2017 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
9 Afs 286/2017-26 9 Afs 286 2017 26 Sb. NSS 2 3676 2018 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
8 Afs 1/2009-109 8 Afs 1 2009 109 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
5 Afs 292/2019-30 5 Afs 292 2019 30 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
2 Afs 15/2017-23 2 Afs 15 2017 23 Sb. NSS 6 3565 2017 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
9 Afs 286/2017-26 9 Afs 286 2017 26 Sb. NSS 2 3676 2018 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
8 Afs 1/2009-109 8 Afs 1 2009 109 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
5 Afs 292/2019-30 5 Afs 292 2019 30 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 8752/19/5100-41456-711994 27.02.2019
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Městský soud v Praze 10 Af 23/2019-53 10 Af 23 2019 53 21.07.2022 zrušeno a vráceno
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 6 Afs 171/2022- 28
Spisová značka : 6 Afs 171/2022
Souladná prejudikatura : 2 Afs 15/2017-23, 2 Afs 15/2017-23, 2 Afs 15/2017-23, 2 Afs 15/2017-23, 2 Afs 15/2017-23, 2 Afs 15/2017-23, 2 Afs 15/2017-23, 2 Afs 15/2017-23,
Souladná prejudikatura : 5 Afs 292/2019-30, 5 Afs 292/2019-30, 5 Afs 292/2019-30, 5 Afs 292/2019-30, 5 Afs 292/2019-30, 5 Afs 292/2019-30, 5 Afs 292/2019-30, 5 Afs 292/2019-30,
Souladná prejudikatura : 8 Afs 1/2009-109, 8 Afs 1/2009-109, 8 Afs 1/2009-109, 8 Afs 1/2009-109, 8 Afs 1/2009-109, 8 Afs 1/2009-109, 8 Afs 1/2009-109, 8 Afs 1/2009-109,
Souladná prejudikatura : 9 Afs 286/2017-26, 9 Afs 286/2017-26, 9 Afs 286/2017-26, 9 Afs 286/2017-26, 9 Afs 286/2017-26, 9 Afs 286/2017-26, 9 Afs 286/2017-26, 9 Afs 286/2017-26,
Nadpis : Daň z přidané hodnoty: úrok z vratitelného přeplatku
Vztah k předpisům : k § 155 odst. 5 daňového řádu ve znění účinném do 31. 12. 2020
Právní věta (text) : Úrok z vratitelného přeplatku (§ 155 odst. 5 daňového řádu) vzniká jako pohledávka daňového subjektu vůči státu a předepisuje se na osobní daňový účet v zákonem stanovené lhůtě až po vrácení vratitelného přeplatku. Teprve v tomto okamžiku jej lze použít pro úhradu nedoplatku na dani.
Datum vydání v Sb. NSS : 05.05.2023
Právní věta : Ano
Datum : 19.10.2022
Účastníci řízení : Odvolací finanční ředitelství, St.Kynzl, spol. s.r.o.
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 10. 2022, čj. 6 Afs 171/2022-28, č. 4458/2023 Sb. NSS