Detail dokumentu 8 Afs 26/2021- 22

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : ZAVŘELOVÁ Jitka, Mgr.
Označení věci v celku : 8 Afs 26/2021-22
Označení věci v celku : Pej 2185/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:8.Afs.26.2021.22
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 2185 2022
8 Afs 26 2021 22
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 08.01.2021
Datum skončení řízení : 17.10.2022
Datum vydání rozhodnutí : 17.10.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 17.10.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 18.10.2022
Datum právní moci : 24.10.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 16:30:13
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zrušeno a vráceno
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Hajdučík Jakub Mgr. hlavní subjekt: xxx
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
xxx stěžovatel
xxx žalobce/navrhovatel 1.st
Finanční úřad pro hlavní město Prahu žalovaný/odpůrce 1.st
Finanční úřad pro hlavní město Prahu účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - ostatní
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
65 1 zákona 150 2002
82 zákona 150 2002
151 1 zákona 280 2009
36 1 zákona 150 2002
95 1 zákona 99 1963
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
7 Afs 197/2015-30 7 Afs 197 2015 30 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
5 Afs 195/2020-20 5 Afs 195 2020 20 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
3 Afs 251/2015-34 3 Afs 251 2015 34 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
9 A 130/2012-35 9 A 130 2012 Sb. NSS 6 3034 2014 Městský soud v Praze Závazná Souladná
9 Afs 285/2019-32 9 Afs 285 2019 32 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
II. US 2398/18 2 ÚS 2398 2018 Ústavní soud České republiky Závazná Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Finanční úřad pro hlavní město Prahu 4543561/16/2003-51523-104849 30.05.2016
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Městský soud v Praze 3 Af 53/2016-38 3 Af 53 2016 38 17.12.2020 zrušeno a vráceno
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 8 Afs 26/2021- 22
Spisová značka : 8 Afs 26/2021
Souladná prejudikatura : 3 Afs 251/2015-34, 3 Afs 251/2015-34, 3 Afs 251/2015-34, 3 Afs 251/2015-34, 3 Afs 251/2015-34, 3 Afs 251/2015-34,
Souladná prejudikatura : 5 Afs 195/2020-20, 5 Afs 195/2020-20, 5 Afs 195/2020-20, 5 Afs 195/2020-20, 5 Afs 195/2020-20, 5 Afs 195/2020-20,
Souladná prejudikatura : 7 Afs 197/2015-30, 7 Afs 197/2015-30, 7 Afs 197/2015-30, 7 Afs 197/2015-30, 7 Afs 197/2015-30, 7 Afs 197/2015-30,
Souladná prejudikatura : 9 A 130/2012-35, 9 A 130/2012-35, 9 A 130/2012-35, 9 A 130/2012-35, 9 A 130/2012-35, 9 A 130/2012-35,
Souladná prejudikatura : 9 Afs 285/2019-32, 9 Afs 285/2019-32, 9 Afs 285/2019-32, 9 Afs 285/2019-32, 9 Afs 285/2019-32, 9 Afs 285/2019-32,
Souladná prejudikatura : II. US 2398/18, II. US 2398/18, II. US 2398/18, II. US 2398/18, II. US 2398/18, II. US 2398/18,
Datum : 17.10.2022
Účastníci řízení : Finanční úřad pro hlavní město Prahu, xxx
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 10. 2022, čj. 8 Afs 26/2021-22