Detail dokumentu 2 Afs 396/2020- 34

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : ŠONKOVÁ Eva, Mgr.
Označení věci v celku : 2 Afs 396/2020-34
Označení věci v celku : Pej 1241/2023
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:2.Afs.396.2020.34
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 1241 2023
2 Afs 396 2020 34
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 16.12.2020
Datum skončení řízení : 14.10.2022
Datum vydání rozhodnutí : 14.10.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 14.10.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 14.10.2022
Datum právní moci : 17.10.2022
Datum zpřístupnění : 02.06.2023 09:06:15
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zrušeno a vráceno
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Zsemler Michal JUDr. hlavní subjekt: xxx
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
Odvolací finanční ředitelství stěžovatel
xxx žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
xxx účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z příjmů
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
10 zákona 586 1992
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
2 Afs 42/2005-136 2 Afs 42 2005 136 Sb. NSS 5 843 2006 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
2 Afs 192/2017-26 2 Afs 192 2017 26 Sb. NSS 2 3670 2018 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 45777/18/5200-10423-708571 15.10.2018
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Plzni 30 Af 68/2018-59 30 Af 68 2018 59 20.11.2020 zrušeno a vráceno
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 2 Afs 396/2020- 34
Spisová značka : 2 Afs 396/2020
Souladná prejudikatura : 2 Afs 192/2017-26, 2 Afs 192/2017-26,
Souladná prejudikatura : 2 Afs 42/2005-136, 2 Afs 42/2005-136,
Datum : 14.10.2022
Účastníci řízení : Odvolací finanční ředitelství, xxx
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 10. 2022, čj. 2 Afs 396/2020-34