Detail dokumentu 4 Afs 353/2020- 32

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : WEISSOVÁ Petra, Mgr.
Označení věci v celku : 4 Afs 353/2020-32
Označení věci v celku : Pej 2187/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:4.Afs.353.2020.32
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 2187 2022
4 Afs 353 2020 32
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 13.11.2020
Datum skončení řízení : 14.10.2022
Datum vydání rozhodnutí : 14.10.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 14.10.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 14.10.2022
Datum právní moci : 24.10.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 16:30:43
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Hajdučík Jakub Mgr. hlavní subjekt: ERAMENT Trading s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
ERAMENT Trading s.r.o. stěžovatel
ERAMENT Trading s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
155 5 zákona 280 2009
254 1 zákona 280 2009
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
7 Aps 3/2013-34 7 Aps 3 2013 34 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
1 Afs 28/2018-29 1 Afs 28 2018 29 Sb. NSS 3 3842 2019 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 16009/19/5300-21445-712211 16.04.2019
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Městský soud v Praze 3 Af 27/2019-29 3 Af 27 2019 29 27.10.2020 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 4 Afs 353/2020- 32
Spisová značka : 4 Afs 353/2020
Souladná prejudikatura : 1 Afs 28/2018-29, 1 Afs 28/2018-29,
Souladná prejudikatura : 7 Aps 3/2013-34, 7 Aps 3/2013-34,
Datum : 14.10.2022
Účastníci řízení : ERAMENT Trading s.r.o., Odvolací finanční ředitelství
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 10. 2022, čj. 4 Afs 353/2020-32