Detail dokumentu 2 Afs 304/2020- 31

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : HUSSEINI Faisal, JUDr.Ph.D.
Označení věci v celku : 2 Afs 304/2020-31
Označení věci v celku : Pej 2358/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:2.Afs.304.2020.31
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 2358 2022
2 Afs 304 2020 31
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 02.09.2020
Datum skončení řízení : 12.10.2022
Datum vydání rozhodnutí : 12.10.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 12.10.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 12.10.2022
Datum právní moci : 12.10.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 16:23:19
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Kandalec Pavel Mgr.Ph.D., LL.M. hlavní subjekt: Grants and Funding Limited
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
Odvolací finanční ředitelství stěžovatel
Grants and Funding Limited žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Grants and Funding Limited účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - ostatní
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
177 zákona 280 2009
179 zákona 280 2009
118a zákona 99 1963
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
1 Afs 394/2017-32 1 Afs 394 2017 32 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
7 Afs 348/2018-32 7 Afs 348 2018 32 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 20888/17/5100-41453-712277 09.05.2017
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Městský soud v Praze 5 Af 26/2017-38 5 Af 26 2017 38 21.08.2020 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 2 Afs 304/2020- 31
Spisová značka : 2 Afs 304/2020
Souladná prejudikatura : 1 Afs 394/2017-32, 1 Afs 394/2017-32,
Souladná prejudikatura : 7 Afs 348/2018-32, 7 Afs 348/2018-32,
Datum : 12.10.2022
Účastníci řízení : Grants and Funding Limited, Odvolací finanční ředitelství
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 10. 2022, čj. 2 Afs 304/2020-31