Detail dokumentu 10 Afs 105/2020- 45

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Označení věci v celku : 10 Afs 105/2020-45
Označení věci v celku : Pej 2107/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:10.Afs.105.2020.45
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 2107 2022
10 Afs 105 2020 45
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 26.03.2020
Datum skončení řízení : 10.10.2022
Datum vydání rozhodnutí : 10.10.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 10.10.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 10.10.2022
Datum právní moci : 10.10.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 16:19:44
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Šnajberg Jakub Mgr. hlavní subjekt: International Pharmaceutical Corporation, a.s.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
International Pharmaceutical Corporation, a.s. stěžovatel
International Pharmaceutical Corporation, a.s. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
72 zákona 235 2004
73 zákona 235 2004
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
8 As 11/2010-163 8 As 11 2010 163 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 54166/17/5300-21442-809464 19.12.2017
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Hradci Králové 31 Af 12/2018-117 31 Af 12 2018 117 19.02.2020 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 10 Afs 105/2020- 45
Spisová značka : 10 Afs 105/2020
Souladná prejudikatura : 8 As 11/2010-163,
Datum : 10.10.2022
Účastníci řízení : International Pharmaceutical Corporation, a.s., Odvolací finanční ředitelství
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 10. 2022, čj. 10 Afs 105/2020-45