Detail dokumentu 3 Afs 124/2020- 33

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : VLAŠÍN Jaroslav, JUDr.
Označení věci v celku : 3 Afs 124/2020-33
Označení věci v celku : Pej 2018/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:3.Afs.124.2020.33
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 2018 2022
3 Afs 124 2020 33
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 15.04.2020
Datum skončení řízení : 27.09.2022
Datum vydání rozhodnutí : 27.09.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 27.09.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 03.10.2022
Datum právní moci : 03.10.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 15:59:55
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Staněk Aleš JUDr.Ph.D. hlavní subjekt: AREAWELL, a.s.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
AREAWELL, a.s. stěžovatel
AREAWELL, a.s. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - ostatní
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
250 zákona 280 2009
250 1 a zákona 280 2009
1 3 zákona 280 2009
13a 1 zákona 338 1992
147 1 zákona 280 2009
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
4 Afs 48/2018-44 4 Afs 48 2018 44 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
1 Afs 54/2019-25 1 Afs 54 2019 25 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
6 Afs 130/2020-32 6 Afs 130 2020 32 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
Pl. ÚS 24/14 Inspirativní Souladná
Pl. ÚS 38/02 Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 24102/19/5100-31462-708633 12.06.2019
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Českých Budějovicích 57 Af 8/2019-28 57 Af 8 2019 28 27.03.2020 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 3 Afs 124/2020- 33
Spisová značka : 3 Afs 124/2020
Souladná prejudikatura : 1 Afs 54/2019-25, 1 Afs 54/2019-25, 1 Afs 54/2019-25,
Souladná prejudikatura : 4 Afs 48/2018-44, 4 Afs 48/2018-44, 4 Afs 48/2018-44,
Souladná prejudikatura : 6 Afs 130/2020-32, 6 Afs 130/2020-32, 6 Afs 130/2020-32,
Datum : 27.09.2022
Účastníci řízení : AREAWELL, a.s., Odvolací finanční ředitelství
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 9. 2022, čj. 3 Afs 124/2020-33