Detail dokumentu 1 Afs 103/2022- 36

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : KANIOVÁ Lenka, JUDr.
Označení věci v celku : 1 Afs 103/2022-36
Označení věci v celku : Pej 2123/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:1.Afs.103.2022.36
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 2123 2022
1 Afs 103 2022 36
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 11.05.2022
Datum skončení řízení : 30.09.2022
Datum vydání rozhodnutí : 30.09.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 30.09.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 30.09.2022
Datum právní moci : 03.10.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 16:06:20
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Kliment Luboš Mgr. et Bc. hlavní subjekt: VODASERVIS s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
VODASERVIS s.r.o. stěžovatel
VODASERVIS s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z příjmů
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
36 2 a zákona 586 1992
36 3 zákona 586 1992
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
1 Afs 35/2007-108 1 Afs 35 2007 108 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
1 Afs 107/2004-48 1 Afs 107 2004 48 Sb. NSS 6 869 2006 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
10 Afs 289/2021-42 10 Afs 289 2021 42 Sb. NSS 7 4358 2022 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
1 Afs 57/2011-95 1 Afs 57 2011 95 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 18110/20/5200-10421-711811 12.05.2020
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Brně 30 Af 43/2020-78 30 Af 43 2020 78 20.04.2022 zamítnuto
NAPADENO ÚSTAVNÍ STÍŽNOSTÍ
Sp. zn. Ústavního soudu Datum rozhodnutí ÚS Sp. zn./čj. napadeného rozhodnutí NSS Datum napadeného rozhodnutí NSS Rozhodnuto Sp. zn./čj. výsledného rozhodnutí NSS
IV. ÚS 3214/22 24.01.2023 1 Afs 103/2022-36 30.09.2022 Odmítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 1 Afs 103/2022- 36
Spisová značka : 1 Afs 103/2022
Napadeno : IV. ÚS 3214/2022 (SUS 397/2022)
Souladná prejudikatura : 1 Afs 107/2004-48, 1 Afs 107/2004-48, 1 Afs 107/2004-48, 1 Afs 107/2004-48,
Souladná prejudikatura : 1 Afs 35/2007-108, 1 Afs 35/2007-108, 1 Afs 35/2007-108, 1 Afs 35/2007-108,
Souladná prejudikatura : 1 Afs 57/2011-95, 1 Afs 57/2011-95, 1 Afs 57/2011-95, 1 Afs 57/2011-95,
Souladná prejudikatura : 10 Afs 289/2021-42, 10 Afs 289/2021-42, 10 Afs 289/2021-42, 10 Afs 289/2021-42,
Datum : 30.09.2022
Kasační/ústavní stížnost : IV. ÚS 3214/22
Účastníci řízení : Odvolací finanční ředitelství, VODASERVIS s.r.o.
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 9. 2022, čj. 1 Afs 103/2022-36