Detail dokumentu 6 Afs 214/2021- 37

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Označení věci v celku : 6 Afs 214/2021-37
Označení věci v celku : Pej 2061/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:6.Afs.214.2021.37
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 2061 2022
6 Afs 214 2021 37
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 07.07.2021
Datum skončení řízení : 26.09.2022
Datum vydání rozhodnutí : 26.09.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 26.09.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 29.09.2022
Datum právní moci : 30.09.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 15:58:29
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Účastník řízení Typ účastníka
Odvolací finanční ředitelství stěžovatel
Státní fond dopravní infrastruktury žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Státní fond dopravní infrastruktury účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Dotace, rozpočtová pravidla
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
71 2 zákona 150 2002
18 5 zákona 137 2006
6 zákona 137 2006
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
9 As 195/2015-68 9 As 195 2015 68 Sb. NSS 4 3543 2017 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
1 Afs 20/2008-152 1 Afs 20 2008 152 Sb. NSS 2 2 2009 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
4 Afs 336/2020-48 4 Afs 336 2020 48 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
6 Afs 143/2019-29 6 Afs 143 2019 29 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
1 Azs 200/2014-27 1 Azs 200 2014 27 Sb. NSS 5 3200 2015 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
9 Afs 37/2011-82 9 Afs 37 2011 82 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
4 Afs 336/2020-48 4 Afs 336 2020 48 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 41225/17/5000-10470-700290 20.09.2017
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Městský soud v Praze 8 Af 41/2017-61 8 Af 41 2017 61 31.05.2021 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 6 Afs 214/2021- 37
Spisová značka : 6 Afs 214/2021
Souladná prejudikatura : 1 Afs 20/2008-152, 1 Afs 20/2008-152, 1 Afs 20/2008-152, 1 Afs 20/2008-152, 1 Afs 20/2008-152, 1 Afs 20/2008-152, 1 Afs 20/2008-152,
Souladná prejudikatura : 1 Azs 200/2014-27, 1 Azs 200/2014-27, 1 Azs 200/2014-27, 1 Azs 200/2014-27, 1 Azs 200/2014-27, 1 Azs 200/2014-27, 1 Azs 200/2014-27,
Souladná prejudikatura : 4 Afs 336/2020-48, 4 Afs 336/2020-48, 4 Afs 336/2020-48, 4 Afs 336/2020-48, 4 Afs 336/2020-48, 4 Afs 336/2020-48, 4 Afs 336/2020-48,
Souladná prejudikatura : 6 Afs 143/2019-29, 6 Afs 143/2019-29, 6 Afs 143/2019-29, 6 Afs 143/2019-29, 6 Afs 143/2019-29, 6 Afs 143/2019-29, 6 Afs 143/2019-29,
Souladná prejudikatura : 9 Afs 37/2011-82, 9 Afs 37/2011-82, 9 Afs 37/2011-82, 9 Afs 37/2011-82, 9 Afs 37/2011-82, 9 Afs 37/2011-82, 9 Afs 37/2011-82,
Souladná prejudikatura : 9 As 195/2015-68, 9 As 195/2015-68, 9 As 195/2015-68, 9 As 195/2015-68, 9 As 195/2015-68, 9 As 195/2015-68, 9 As 195/2015-68,
Datum : 26.09.2022
Účastníci řízení : Odvolací finanční ředitelství, Státní fond dopravní infrastruktury
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 9. 2022, čj. 6 Afs 214/2021-37