Detail dokumentu 10 Afs 32/2021- 94

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : BEJČKOVÁ Michaela, Mgr.
Označení věci v celku : 10 Afs 32/2021-94
Označení věci v celku : Pej 2014/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:10.Afs.32.2021.94
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 2014 2022
10 Afs 32 2021 94
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 08.02.2021
Datum skončení řízení : 27.09.2022
Datum vydání rozhodnutí : 27.09.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 27.09.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 27.09.2022
Datum právní moci : 29.09.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 16:04:45
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Jílková Nikola Mgr. hlavní subjekt: VIASERVIS, s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
VIASERVIS, s.r.o. stěžovatel
VIASERVIS, s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z příjmů
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
92 5 c zákona 280 2009
24 1 zákona 586 1992
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
9 Afs 30/2007-73 9 Afs 30 2007 73 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 16810/17/5200-11434-701858 12.04.2017
Odvolací finanční ředitelství 16811/17/5200-11434-701858 12.04.2017
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Ostravě 22 Af 66/2017-98 22 Af 66 2017 98 26.11.2020 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 10 Afs 32/2021- 94
Spisová značka : 10 Afs 32/2021
Souladná prejudikatura : 9 Afs 30/2007-73,
Datum : 27.09.2022
Účastníci řízení : Odvolací finanční ředitelství, VIASERVIS, s.r.o.
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 9. 2022, čj. 10 Afs 32/2021-94