Detail dokumentu 7 Afs 334/2020- 26

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : HIPŠR David, Mgr.
Označení věci v celku : 7 Afs 334/2020-26
Označení věci v celku : Pej 2379/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:7.Afs.334.2020.26
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 2379 2022
7 Afs 334 2020 26
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 09.11.2020
Datum skončení řízení : 27.09.2022
Datum vydání rozhodnutí : 27.09.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 27.09.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 27.09.2022
Datum právní moci : 27.09.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 15:59:17
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Šolc Antonín JUDr. hlavní subjekt: green- mystery, s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
green- mystery, s.r.o. stěžovatel
green- mystery, s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
106a 1 zákona 235 2004
4 1 i zákona 235 2004
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
8 Afs 3/2005-59 8 Afs 3 2005 59 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
7 Afs 45/2007-251 7 Afs 45 2007 251 Sb. NSS 12 1383 2007 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
8 Afs 71/2018-38 8 Afs 71 2018 38 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
5 A 139/2002-46 5 A 139 2002 46 Sb. NSS 12 416 2004 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 52544/18/5300-22442-706033 30.11.2018
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Plzni 57 Af 3/2019-44 57 Af 3 2019 44 21.09.2020 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 7 Afs 334/2020- 26
Spisová značka : 7 Afs 334/2020
Souladná prejudikatura : 5 A 139/2002-46, 5 A 139/2002-46, 5 A 139/2002-46, 5 A 139/2002-46,
Souladná prejudikatura : 7 Afs 45/2007-251, 7 Afs 45/2007-251, 7 Afs 45/2007-251, 7 Afs 45/2007-251,
Souladná prejudikatura : 8 Afs 3/2005-59, 8 Afs 3/2005-59, 8 Afs 3/2005-59, 8 Afs 3/2005-59,
Souladná prejudikatura : 8 Afs 71/2018-38, 8 Afs 71/2018-38, 8 Afs 71/2018-38, 8 Afs 71/2018-38,
Datum : 27.09.2022
Účastníci řízení : green- mystery, s.r.o., Odvolací finanční ředitelství
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 9. 2022, čj. 7 Afs 334/2020-26