Detail dokumentu 10 Afs 138/2019- 103

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : MRÁKOTA Ondřej, Mgr.
Označení věci v celku : 10 Afs 138/2019-103
Označení věci v celku : Pej 2040/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:10.Afs.138.2019.103
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 2040 2022
10 Afs 138 2019 103
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 22.04.2019
Datum skončení řízení : 27.09.2022
Datum vydání rozhodnutí : 27.09.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 27.09.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 27.09.2022
Datum právní moci : 03.10.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 16:00:12
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Lichnovský Ondřej JUDr. Ing. hlavní subjekt: ACR DESIGN s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
ACR DESIGN s.r.o. stěžovatel
ACR DESIGN s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ano
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
72 zákona 235 2004
73 zákona 235 2004
5 2 zákona 235 2004
24 1 zákona 586 1992
8 1 zákona 280 2009
92 2 zákona 280 2009
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
1 Afs 334/2017-208 1 Afs 334 2017 208 Sb. NSS 5 4336 2022 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
2 Afs 44/2003-73 2 Afs 44 2003 73 Sb. NSS 7 264 2004 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
1 Afs 70/2013-47 1 Afs 70 2013 47 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
8 Afs 13/2014-93 8 Afs 13 2014 93 Sb. NSS 8 3241 2015 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
3 Afs 54/2020-73 3 Afs 54 2020 73 Sb. NSS 2 4288 2022 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 9072/17/5300-22443-711513 28.02.2017
Odvolací finanční ředitelství 9666/17/5300-22443-711513 28.02.2017
Odvolací finanční ředitelství 14863/17/5200-11431-712136 01.04.2017
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
[Krajský soud v Ústí nad Labem], pobočka Liberec 59 Af 24/2017-80 59 Af 24 2017 80 27.03.2019 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 10 Afs 138/2019- 103
Spisová značka : 10 Afs 138/2019
Souladná prejudikatura : 1 Afs 334/2017-208, 1 Afs 334/2017-208, 1 Afs 334/2017-208, 1 Afs 334/2017-208, 1 Afs 334/2017-208,
Souladná prejudikatura : 1 Afs 70/2013-47, 1 Afs 70/2013-47, 1 Afs 70/2013-47, 1 Afs 70/2013-47, 1 Afs 70/2013-47,
Souladná prejudikatura : 2 Afs 44/2003-73, 2 Afs 44/2003-73, 2 Afs 44/2003-73, 2 Afs 44/2003-73, 2 Afs 44/2003-73,
Souladná prejudikatura : 3 Afs 54/2020-73, 3 Afs 54/2020-73, 3 Afs 54/2020-73, 3 Afs 54/2020-73, 3 Afs 54/2020-73,
Souladná prejudikatura : 8 Afs 13/2014-93, 8 Afs 13/2014-93, 8 Afs 13/2014-93, 8 Afs 13/2014-93, 8 Afs 13/2014-93,
Datum : 27.09.2022
Účastníci řízení : ACR DESIGN s.r.o., Odvolací finanční ředitelství
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 9. 2022, čj. 10 Afs 138/2019-103